Skoči do osrednje vsebine

Minister Mesec na konferenci o preprečevanju nasilja nad ženskami

29. in 30. septembra 2022 je v Dublinu v okviru irskega predsedovanja Svetu Evrope potekala konferenca na temo preventivnih ukrepov za preprečevanje spolnega nasilja, nasilja zaradi spola in nasilja v družini. Konference se je udeležil minister Luka Mesec, ki je v svojem sporočilu, kot osrednji cilj izpostavil ''Evropo z ničelno toleranco do nasilja nad ženskami pa naj se to dogaja javno, na delovnem mestu ali družini''.

Namen konference je bil omogočiti prostor državam članicam Sveta Evrope za razpravo o tem, kako učinkovito preprečevati nasilje nad ženskami. Preprečevanje nasilja nad ženskami je eden od štirih temeljnih stebrov Konvencije Sveta Evrope za preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija). Preventivni ukrepi so zlasti namenjeni dolgoročni, strateški spremembi družbenih odnosov in delovanju v smeri preprečevanja in boja proti vsem oblikam nasilja nad ženskami. Ministri in ministrice so skozi razpravo izmenjali izkušnje in dobre prakse in podpisali deklaracijo, na podlagi katere bo Evropska komisija pripravila direktivo.

Preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini je vedno bila in je ena od prioritet Vlade Republike Slovenije. V Sloveniji na to temo potekajo številni projekti in akcije ozaveščanja, v katerih sodelujejo različni akterji, kot so policija, nevladne organizacije, centri za socialno delo, ministrstva in drugi. Dejavnosti se bodisi izvajajo skozi vse leto ali pa so osredotočene na določene dogodke (mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in dekleti). Namen teh dejavnosti je dvigniti zavest o nesprejemljivosti nasilja, opogumiti žrtve, da nasilje prijavijo, podajati informacije o pravicah, ki jih imajo žrtve, ter o postopkih na policiji in sodiščih.

Slovenija je z ratifikacijo Istanbulske konvencije leta 2015 pokazala svojo trdno zavezo, da naredi velik korak naprej pri preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini. S sprejemom tega pomembnega mednarodnega dokumenta s področja varstva človekovih pravic žensk in boja proti diskriminaciji se je Republika Slovenija pridružila skupini najnaprednejših držav, ki so konvencijo že ratificirale. Leta 2020 je Slovenija pripravila prvo nacionalno poročilo o izvajanju Istanbulske konvencije, v katerem so predstavljeni številni ukrepi, ki prispevajo k izboljšanju celostne obravnave žrtev nasilja ter preventivne dejavnosti ozaveščanja za strokovno in širšo javnost. Leto kasneje je Slovenija poročilo tudi uspešno zagovarjala pred neodvisnim nadzornim mehanizmom Sveta Evrope GREVIO. Republika Slovenija bo skladno s priporočili nadzornega mehanizma GREVIO tudi nadaljnje spremljala nujnost sprejemanja ustreznih politik in ukrepov za preprečevanje in odpravljanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini, skladno z določili Istanbulske konvencije.