Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Najava razpisa za podelitev koncesij za domove za starejše

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma konec junija 2020 objavilo Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše za 1100 mest. Ključni cilj je zagotovitev dodatnih kapacitet v domovih za starejše zaradi povečanih potreb po domskem varstvu.

 • Reševanje zaostankov se nadaljuje

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nadlajujejmo z odpravljanjem zaostankov pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

 • Objavljen popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in/ali začasnih namestitev za starejše

  Republika Slovenija si je v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Skladno s tem je MDDSZ pripravilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva / začasnih namestitev za starejše, ki je bil objavljen 6.3.2020 v Uradnem listu RS. MDDSZ je v petek, 22. 5. 2020, v Uradnem listu št.75/2020 objavilo popravek javnega razpisa za sofinanciranje projektov, s katerimi se bodo vzpostavile enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let

 • Na voljo so nova spletna orodja za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu (OiRA)

 • Pojasnilo glede izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka

  V ponedeljek, 18. maja je bilo izvedeno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov 49.728 prejemnikom denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) za mesec april 2020 v višini 7.5 milijonov evrov. Upravičenost za enkratni solidarnostni dodatek prejemnikov socialne pomoči oziroma varnostnega dodatka temelji na prejemniku socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in ne na vseh osebah zajetih v odločbi (upravičencih).

 • Poslanica ministra ob 15. maju, mednarodnem dnevu družin

  Slovencem družina pomeni veliko. Postavljamo jo visoko na lestvici vrednot. V družini se rodimo, razvijamo naše potenciale in se pripravimo na samostojno življenjsko pot. 15. maj mednarodna skupnost že od leta 1993 posveča družini in letošnja tema je posvečena ravno razvoju družin.

 • Trenutnim razmeram, ki so povezane z epidemijo, prilagajamo tudi programe aktivne politike zaposlovanja

  Z namenom blažitve posledic epidemije COVID-19 in izboljšanja socialnega položaja ljudi, bo Zavod RS za zaposlovanje danes, 15. 5. 2020 objavil spremembo Javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2020, ki je namenjeno spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine.

 • Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile

  Na podlagi novega 10. odstavka 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka dodatno upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in enkratnega solidarnostnega dodatka niso prejeli na kakšni drugi podlagi ZIUZEOP.

 • 18. maja izplačilo dodatka za prejemnike DSP oz. VD

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili številne ukrepe, s katerimi smo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. Zajeti smo poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi socialne ogrožene. V ponedeljek, 18. maja 2020, bo tako izvedeno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za prejemnike denarne socialne pomoči (DSP) oziroma prejemnike varstvenega dodatka (VD) za mesec april 2020.

 • Krizni dodatek za zaposlene invalide, ki delajo v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v 33. b členu določa, da lahko invalidska podjetja in zaposlitveni centri pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije uveljavljajo pravico do povračila mesečnega kriznega dodatka iz 33. člena navedenega zakona za vsakega zaposlenega invalida, ki dela.

 • Pojasnilo v zvezi s podaljšanjem starševskega dopusta v času epidemije COVID-19

  V zadnjem obdobju smo prejeli več vprašanj glede morebitnega podaljšanja starševskega dopusta v času epidemije Covid-19. V zvezi s tem pojasnjujemo, da epidemija ne more biti razlog za podaljšanje starševskega dopusta.

 • COVID-19 in vračanje na delovno mesto

  Z umirjanjem pandemije COVID-19 se pričenja postopno odpiranje gospodarstva in s tem vračanje številnih zaposlenih na delovna mesta. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je, da bi pomagala delodajalcem in delavcem, da ostanejo varni in zdravi v spremenjenem delovnem okolju zaradi pandemije COVID-19, objavila neobvezujoče smernice »COVID-19: Vračanje na delovno mesto; Prilagajanje delovnih mest in varovanje delavcev«. Na voljo so tudi v slovenskem jeziku.

 • Izjava in čestitka ministra za delo ob 1. maju, Prazniku dela

  Drage državljanke, dragi državljani,
  Dovolite mi nekaj besed pred praznikom dela, prvim majem. Letos je to priložnost, da se ozremo na prehojeno pot ter si zastavimo cilje za naprej. V tem času krize nas je praznik pričakal v nekoliko spremenjenih razmerah, mnogi delate od doma, ste morda na čakanju, vsekakor pa nas v veliki meri spremlja negotovost. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da veste, da v krizi niste sami.

 • Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila neobvezujoče smernice za pomoč delodajalcem in delavcem "COVID-19: Nazaj na delovna mesta - Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev"

  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila neobvezujoče smernice za pomoč delodajalcem in delavcem »COVID-19: Nazaj na delovna mesta – Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev«.

 • Omogočanje obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je glede na potek epidemije v Republiki Sloveniji, kjer se opaža zmanjšanje števila novih obolenj za virusom COVID-19, zaprosilo strokovno svetovalno skupino ministra za zdravje o možnostih sproščanja prepovedi obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva. Glede na prejeti sklep imenovane skupine smo glede možnosti obiskov vsem izvajalcem institucionalnega varstva posredovali usmeritve.

 • Enkratni solidarnostni dodatek je prejelo več kot 300 tisoč upokojencev

  Danes je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji katerih pokojnine so v višini 700 evrov ali manj, izplačal enkratni solidarnostni dodatek.

 • Predlagani ukrepi v noveli zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v že v okviru prvega zakona pripravili številne ukrepe, s katerimi bomo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. Zajeti smo poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi starejše, velike družine, socialno ogrožene, prav tako tudi zaposlene, samozaposlene in študente.
  S predlagano novelo, ki še ni sprejeta v Državnem zboru, odpravljamo nekaj nejasnosti, ki so se že pokazale v praksi pri izvajanju prvega zakona. Predvsem pa dodajamo nov širok nabor ukrepov za zajezitev posledic pandemije COVID-19.

 • Pogosta vprašanja in odgovori glede interventnega ukrepa čakanje na delo in povračila nadomestila plače

  Delodajalci že lahko uveljavljajo ukrepe, ki jih je država sprejela kot pomoč pri ohranjanju delovnih mest. Zbrali smo pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračila nadomestila plače zaradi višje sile in povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene.

 • Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v posebnih okoliščinah (posodobljena informacija 16. 4. 2020)

  Ponovno smo ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Dokument je dopolnjen tudi z ukrepi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate, bomo še naprej sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.

 • Ukrepi ministrstva za ublažitev in zajezitev posledic pandemije

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v okviru širšega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo pripravili številne ukrepe, s katerimi bomo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. Zajeti smo poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi starejše, velike družine, socialno ogrožene, prav tako tudi zaposlene, samozaposlene in študente.