Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Spodbude za zelena delovna mesta

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravil javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih.

 • Postopki pri testiranju delavcev na COVID 19

  Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejemamo vprašanja delodajalcev in delavcev glede (hitrega) testiranja delavcev na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ter cepljenja proti virusu.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Vloga enkratnega nakazila solidarnostnega dodatka za otroke dostopna na eUpravi

  Od danes dalje vsi starši otrok, ki še niso dopolnili 18 let in ne prejemajo otroškega dodatka, lahko oddajo vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov za vsakega otroka. Enkratni solidarnostni dodatek je predviden z zadnjim proti korona zakonom, tako imenovanim PKP7. Staršem, ki prejemajo otroški dodatek vloge ni potrebno oddajati.

 • Odziv ministrstva na gibanje brezposelnosti

  Odziven trg dela je prioriteta dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pod vodstvom ministra Janeza Cigler Kralja. Na MDDSZ vseskozi spremljamo in analiziramo razmere na trgu dela in se skladno s potrebami nanje tudi prioritetno odzivamo.

 • Izplačila enkratnih solidarnostnih dodatkov po PKP7

  Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), ki je začel veljati 31. 12. 2020, prinaša nabor enkratnih solidarnostih dodatkov, ki sodijo v pristojnost ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Vsi izplačani dodatki iz protikoronske zakonodaje se ne bodo upoštevali pri izračunu pravic iz javnih sredstev, pri katerih se praviloma upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega koledarskega leta (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učence).

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Odziv ministrstva na izjavo sindikata Mladi plus

  Na MDDSZ smo prisluhnili argumentom sindikata Mladi plus, a se z njimi ne moremo strinjati. Podatki kažejo, da imamo v obdobju krize za petino več brezposelnih mladih kot prej, v splošnem je odstotek večji za tretjino. To situacijo moramo nasloviti. Ne ustvarja se medgeneracijski konflikt, saj spodbujamo zaposlovanje vseh skupin oseb, med njimi dolgotrajno brezposelnih starejših. Ukrep prekinitve delovnega razmerja temelji na partnerstvu delodajalca in delavca, nikomur ne preprečuje dela.

 • PKP7 spodbuja zaposlovanje in sodelovanje

  Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, a so na svojem delovnem mestu nepogrešljivi za delodajalca, bodo s soglasjem delodajalca lahko ostali v delovnem razmerju, skladno s sprejetim PKP7. Ključen je obojestransko vzajemen odnos med zaposlenim in delodajalcem. Ne glede na vrsto dela bo vsakdo lahko nadaljeval zaposlitev, če se bosta s tem strinjala oba akterja.

 • Prioriteta Janeza Ciglerja Kralja je krepitev družinske politike

  Ena od prednostnih nalog ministra Janeza Ciglerja Kralja je krepitev družinske politike. Vlada je z namenom olajšati stiske družin zaradi epidemije korona virusa tako že sprejela predlog sedmega proti korona zakona, ki predvideva izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke, povečan znesek dodatka za velike družine in izredno pomoč ob rojstvu otroka. Predlog zakona je še v obravnavi v Državnem zboru. Prav tako nekatere pomembne novosti za starše otrok, rojenih po 1. januarju začnejo veljati z novim letom.

 • Minister Janez Cigler Kralj poziva delodajalce k ukrepom za zajezitev širjenja korona virusa

  Za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic in preprečitve preobremenjenosti zdravstvenega sistema je treba nujno zmanjšati število medsebojnih stikov povsod, kjer je to mogoče brez hujših posledic za življenje in delo.

 • Prejemniki nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2020

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva tudi letos objavilo Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva.

 • Med predlaganimi ukrepi tudi solidarnostni dodatek za otroke in izredna pomoč ob rojstvu otroka

  Vlada je dne 19. 12. 2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani PKP7 in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. PKP7 v državnem zboru še ni bil sprejet. Predlog zakona med drugim prinaša tudi enkratni solidarnostni dodatek za otroke in izredno pomoč ob rojstvu otroka.

 • Mesečno poročilo o socialnih transferjih

  Objavljamo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec december 2020, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter občine. Namen poročila je širšo javnost informirati o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

 • 18. decembra izplačilo DSP, enostavnejše oddajanje vlog, v stiski tudi telefonska pomoč

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo bremena krize za najbolj ranljive skupine v naši družbi. Zato tudi vseskozi prilagajamo ukrepe ranljivim skupinam, ki sledijo tudi eni od osrednjih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja, to je pregleden in uporabniku prijazen sistem socialnih pomoči. V šestem protikorona paketu (PKP6) smo zagotovili avtomatično podaljšanje pravic, ki iztečejo v času epidemije. Znan je tudi terminski plan izplačil socialnih transferjev v letu 2021, ki ga objavljamo.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Program javnih del za 2021

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZSRZ) je danes objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021. Predvidena je vključitev 4.000 oseb, razpoložljiva višina sredstev znašajo 14.800.000 evrov. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju odzivnega trga dela, eno ključnih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja. Javno povabilo bo odprto od 22. 12. 2020.

 • Celostna skrb za starejše s poudarkom na varstvu najbolj ranljivih ostaja osrednja prioriteta ministra Ciglerja Kralja

  Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic se vrstijo pozivi o skrbi za starejše in zagotavljanju pravic do celovite in boljše oskrbe. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozive slišimo in jih razumemo tudi v luči posledic epidemije Covid-19, ki je poudarila dolgoletne težave s kadri in prostorskimi kapacitetami v domovi. Obenem izpostavljamo, da ministrstvo s številnimi programi in transferji zagotavlja blažitev posledic revščine v družinah ter pri ranljivih skupinah.

 • Program javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za 2021: dodatni kadri v socialno varstvenih zavodih in bolnicah

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2021, ki bo odprto od 16. 12. 2020. Objavljeni program javnih del bo zagotavljal dodatno kadrovsko podporo v socialno varstvenih zavodih in bolnicah. Predvidena je vključitev 950 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 4.000.000 evrov.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.