Skoči do osrednje vsebine

Komisija OZN za droge potrdila slovenski predlog resolucije promocije preventive

Letošnje 65. zasedanje Komisije OZN za droge, ki je na Dunaju potekalo med 14. – 18. marcem, bo v zgodovini razvoja in izvajanja politike na področju prepovedanih drog ostalo še posebej zabeleženo, saj je Slovenija prvič v svoji zgodovini v obravnavo predlagala resolucijo »Promocija celovite in na znanstvenih podlagah utemeljene preventive«. Resolucija, ki poziva k okrepljenim naporom za preprečevanje uporabe prepovedanih drog med otroki in mladino, je bila sprejeta zadnji dan zasedanja.

Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za zunanje zadeve je po intenzivnih pogajanjih, ki so potekala v zapletenih političnih okoliščinah, povezanih z vojno v Ukrajini, uspelo na zadnji dan zasedanja, 18. marca, pridobiti polno podporo vseh prisotnih držav članic Komisije OZN za droge (Komisija Organizacije združenih narodov za droge), ki so resolucijo potrdile s konsenzom.

Resolucija Promocija celovite in na znanstvenih podlagah utemeljene preventive (Promoting comprehensive and scientific-based early prevention) mednarodno skupnost poziva k nadaljnjim okrepljenim naporom za preprečevanje uporabe prepovedanih drog, zlasti med otroki in mladino. To pomeni razvoj ukrepov in aktivnosti, ki preprečujejo, da bi sploh prišlo do uporabe drog ali drugega ogrožajočega življenjskega sloga.

Zgodnja preventiva se začne že z opolnomočenem bodočih staršev, z njihovem učenjem socialnih in čustvenih veščin, pri otrocih pa se z aktivnostmi že v najzgodnejšem otroštvu krepi občutke čustvene sprejetosti in socialne vključenosti. Pomembno je tudi neprestano izobraževanje in povezovanje. Zato je za najboljše rezultate v vse ukrepe potrebno vključevati institucije, od šol za starše, jasli, vrtcev, osnovnih šol, nevladne organizacije in posameznike. S sprejeto resolucijo so države članice spodbujene, naj z medsektorskim in več-disciplinarnim pristopom zagotovijo zadostno podporo in sredstva za pristope zgodnjega preprečevanja uporabe prepovedanih drog v obdobju otroštva ter zgodnjega odraščanja.

Slovenija je z letošnjim letom pričela svoje prvo članstvo v Komisiji OZN za droge, ki je najvišje telo svetovne politike na tem področju. S tem je država pridobila tudi pravico tudi do glasovanja o vseh vsebinah s področja prepovedanih drog, od programov zmanjševanja povpraševanja po drogah do programov zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog.

Slovenija je ena izmed vodilnih držav, ki si na tem področju prizadevajo za okrepljeno sodelovanje mednarodne skupnosti. Področje zgodnje preventive v povezavi s prepovedanimi drogami je tudi eno od ključnih področjih pri pripravi novega Nacionalnega programa na tem področju.

Delegacija Republike Slovenije na 65. zasedanju Komisije OZN za droge na Dunaju je potekala v sestavi Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve (Veleposlaništvo RS na Dunaju - Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in drugih mednarodnih organizacijah), Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Inštituta Utrip.