Skoči do osrednje vsebine

Po 11 letih novi kadrovski standardi in normativi socialnovarstvenih storitev

Minister Janez Cigler Kralj je podpisal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (pravilnik), ki prinaša spremembe normativov za zaposlene v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter spremembe na področju storitve osebna pomoč. Spremembe pravilnika določajo, da se bo do leta 2030 število zaposlenih v obstoječi mreži izvajalcev povečalo za več kot 2200 zaposlitev.

Pravilnik, ki se je se je v delu vezan na standarde in normative nazadnje spreminjal pred enajstimi leti, bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen predvidoma v petek, 22. aprila 2022. Pri oblikovanju standardov in normativov so članice in člani Delovne skupina za kadrovske standarde in normative v sklopu domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov izhajali iz dogovora, da se standarde in normative določi glede na dejanske potrebe in določi časovnico, do kdaj se postopoma uveljavi polni normativ. Vezano na uveljavljanje normativov za zdravstveni kader v socialnovarstvenih zavodih se bodo normativi uveljavili do leta 2030.

Na podlagi sprejetega pravilnika se bo kadrovski normativ v domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih postopno povečeval do leta 2030, in sicer se bo uveljavila petina predpisanega dodatnega kadra na vsaki dve leti. Prva petina povečanja kadrovskega normativa se bo uveljavila septembra 2022, naslednje povečanje bo sledilo marca 2024 in nato na vsaki dve leti do marca 2030. Pri storitvi institucionalnega varstva starejših se bo do leta 2030 število zaposlenih povečalo za 46 odstotkov glede na veljavni kadrovski normativ pred sprejeto spremembo pravilnika, pri posebnih socialno varstvenih pa za 30 odstotkov glede na trenutni obseg zaposlitev. V povprečnem domu starejših s kapaciteto 150 mest se bo tako do leta 2030 število zaposlenih povečalo za 15 zaposlitev (4 dodatne zaposlitve na osnovni oskrbi, 9 zaposlitev na socialni oskrbi ter 1,5 zaposlitev za administrativne ter finančno računovodske naloge). Skupno se bo do leta 2030 število zaposlenih v obstoječi mreži izvajalcev povečalo za več kot 2.200 zaposlitev.

Sicer pa ostale spremembe pravilnika zajemajo tudi opredelitev možnost nadomeščanja delovnih mest med posameznimi tarifnimi razredi delovnih mest, možnost kombiniranja strukture zaposlenih pri socialni oskrbi znotraj profilov, posodobljena terminologija in opis storitev itd. Med upravičence so vključene tudi osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z več motnjami (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju), ki so nameščene s sklepom sodišča na varovane oddelke, in osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.