Skoči do osrednje vsebine

Janez Cigler Kralj: Drage mame, hvala za vse, kar dobrega vzbujate v nas

Naj najprej vsem mamam, babicam, prababicam… čestitam ob njihovem prazniku. Beseda mama v večini nas prebudi toplino, ljubezen, nežnost in varnost. Zato je materinski dan dan, ko se še posebej zahvalimo našim dragim mamam za vse dobro, kar vzbujajo v nas.

Družina nam je pomembna v vseh življenjskih obdobjih. Po podatkih raziskav jo med vrednotami uvrščamo najvišje. Tudi iz tega lahko sklepamo na velik pomen materinstva, mater v naši družbi. Zato je prav, da materam tudi država nameni posebno mesto.

Z družinsko politiko se trudimo materam (in očetom) pomagati pri opravljanju njihove starševske vloge. Slovenija ima v sistemskem smislu področje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zelo dobro urejeno. Tukaj je posebej pomembna pravica staršev do starševskega, materinskega in očetovskega dopusta ter nadomestila plače v času starševskega, materinskega in očetovskega dopusta. Materinski, starševski in očetovski dopust ter krajši delovni čas, kjer država plačuje razliko do prispevkov za socialno varnost omogočajo, da ženske po rojstvu otroka ostanejo aktivne na trgu dela.

S spremembami zakonodaje v tem mandatu in s pomočjo staršem v času epidemije smo družinam še dodatno pomagali.

  • Uvedli smo ukrep oprostitve plačila vrtca (za drugega in nadaljnje otroke), ki prinaša veliko finančno razbremenitev za starše  in vzpostavlja boljše pogoje za družine, da se bodo odločale za več otrok, kar bo pozitivno vplivalo tudi k izboljšanju demografske situacije.
  • V zadnjih dveh letih se je zvišala pomoč ob rojstvu otroka, in sicer  iz 286,72 na 350 evrov. 
  • Starševski dodatek se je iz 258,09 evra dvignil na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, to je 402,18 evra. 
  • Najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila se je iz 331 evrov bruto zvišalo na 543,29 evra bruto.
  • Znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek se je s 1. 7. 2021 iz 751,77 evra bruto povišal na 1024,24 evra bruto.  

Materinstvo in ohranjanje trdnega in zadovoljujočega partnerskega odnosa ob materinstvu dandanes predstavlja za ženske velik izziv. Zato na ministrstvu podpiramo in  razvijamo tudi različne programe v podporo družinam in spodbujamo koncept pozitivnega starševstva. Da bi materam pomagali in se aktivno vključevali v družinsko življenje tudi očetje, izvajamo na ministrstvu projekt in kampanjo »Očka v akciji«. Raziskave namreč kažejo, da prinaša večja vključenost očetov v družinsko življenje številne pozitivne učinke ne le na otroke, temveč na vse družinske člane. Verjamemo, da s pozitivnim pristopom očetom lahko pomagamo, s tem pa hkrati pomagamo materam njunih otrok.


Vsem mamam želim prijetno praznovanje.

Janez Cigler Kralj