Skoči do osrednje vsebine

Slovenija na zasedanju Komisije za status žensk

Od 14. do 25. marca 2022 v New Yorku poteka 66. zasedanje Komisije Združenih narodov za status žensk (Komisija), ki se ga udeležuje slovenska delegacija pod vodstvom državne sekretarke Mateje Ribič. Predstavnica Slovenija je na Komisiji izrazila podporo in solidarnost z ženskami in otroci v Ukrajini ter predstavila dosežene cilje in prizadevanja Slovenije za zapolnjevanje vrzeli in naslavljanje izzivov na področju enakosti spolov in krepitvi položaja in vloge žensk.

Osrednji temi letošnjega zasedanja Komisije sta doseganje enakosti spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklet v kontekstu podnebnih sprememb, okoljskih politik in programov ter politik in programov za zmanjšanje tveganja nesreč ter ekonomsko opolnomočenje žensk v spreminjajočem se svetu dela. 

Kot je v svojem nagovoru poudarila državna sekretarka, se ''Slovenija močno zavzema za doseganje enakosti spolov in zagotavljanje enakopravne udeležbe žensk in moških na trgu dela. Še posebej smo ponosni na dosežke na tem področju. Slovenija je namreč ena redkih držav, kjer je stopnja zaposlenosti žensk z otroki višja od stopnje zaposlenosti žensk brez otrok. To je rezultat dobro organiziranega in dostopnega javnega varstva otrok ter urejenega porodniškega, očetovskega in starševskega dopusta. Ponosni smo tudi, da slovenska zakonodaja preprečujejo oziroma zmanjšuje negativne posledice za starše, ki delajo skrajšani delovni čas ali prekinejo kariero zaradi varstva otrok,'' je poudarila državna sekretarka Ribič.

V predstavitvi stališča Slovenije je državna sekretarka osvetlila tudi izzive na tem področju. Kljub visoki stopnji zaposlenosti žensk je delitev dela med ženskami in moškimi na zasebnem področju še vedno neuravnotežena. ''Zato je cilj naših kampanj ozaveščanja spodbujati enakopravno deljenje obveznosti v gospodinjstvu in varstvu med ženskami in moškimi, pri tem pa se osredotočiti na spodbujanje aktivnega očetovstva,'' je zaključila. 

Komisija je funkcionalna komisija Ekonomskega in socialnega sveta Združenih narodov, namenjena izključno enakosti spolov in izboljšanju položaja ter krepitve vloge žensk na političnem, ekonomskem, civilnem, socialnem, kulturnem ter katerem koli drugem področju. Predstavnice in predstavniki držav članic se vsako leto zberejo na zasedanju in ocenijo napredek k enakosti spolov, identificirajo izzive, določijo standarde in oblikujejo konkretne politike za spodbujanje enakosti spolov ter napredek žensk po celem svetu.