Skoči do osrednje vsebine

V ponedeljek izplačilo solidarnostnega dodatka po PKP10

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v ponedeljek, 28. 3. 2022 izplačalo solidarnostni dodatek na podlagi desetega paketa ukrepov za umilitev posledic epidemije PKP10.

Na podlagi 69. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), bo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov v ponedeljek izplačan upravičencem, ki imajo odločbo o nezaposljivosti na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so hkrati upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

Izplačilo bo v ponedeljek, 28. 3. 2022 prejelo 3026 upravičencev v skupni višini 453.900,00 evra.

Solidarnostni dodatek upokojencem s stalnim prebivališčem v Sloveniji je bil po tem zakonu že izplačan, in sicer 14. januarja 2022. Upokojencem z začasnim prebivališčem v Sloveniji pa pri izplačilu pokojnine za februar.

Deseti paket ukrepov za ublažitev in odpravo posledic epidemije je prinesel tudi pravico do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 evrov. Do tega dodatka je upravičen eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, rojenega do 30. junija 2023. Izplačila centri za socialno delo izvajajo po uradni dolžnosti v treh mesecih po rojstvu, kar pomeni, da posebne vloge ni potrebno vlagati.