Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za predloge članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino

Objavljen je Javni poziv nevladnim organizacijam in strokovnim institucijam za posredovanje predlogov za člane Sveta Republike Slovenije za otroke in družino za obdobje 2022 – 2026 (javni poziv). Zainteresirane nevladne organizacije vabimo, da predlagane predstavnice oziroma predstavnike (predstavnik) prijavite na objavljen javni poziv do 5. maja 2022.

Svet Republike Slovenije za otroke in družino (Svet)  je na podlagi 18. člena Družinskega zakonika ustanovljeno stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije (Vlada RS), katerega člani so predstavniki nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in družine ter predstavniki RS.

Svet spremlja in ocenjuje položaj otrok in družine, s poudarkom na uresničevanju pravic otrok, predlaga strokovna izhodišča za sprejem zakonodaje in strateških dokumentov na področju otrok in družine, obravnava predloge zakonov s področja otrok in družine in pripravlja strokovna mnenja o predlogih zakonov, pripravlja pobude za usklajeno delovanje pristojnih organov na področju otrok in družine in za sodelovanje med pristojnimi organi, strokovnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami in spremlja izvajanje sprejete zakonodaje in ukrepov na področju otrok in družine.

Člane Sveta bo imenovala Vlada RS za obdobje petih let na podlagi predloga ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo izmed vseh pravočasno prispelih predlogov predlagal predvidoma pet predstavnikov nevladnih organizacij in predvidoma pet predstavnikov strokovnih institucij.

Zainteresirane nevladne organizacije vabimo, da predlaganega predstavnika prijavijo na objavljen javni poziv.

Za informacije o javnem pozivu lahko pokličete na telefonsko številko: 01 369 7500.