Skoči do osrednje vsebine

Svet za zaposlovanje in socialno politiko o Ukrajini in o zastopanosti spolov

Ministri in ministrice EU za zaposlovanje in socialne zadeve so opravili razpravo o pomoči beguncem iz Ukrajine in sprejeli splošni pristop o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih, odobrili sklepe Sveta o letnem pregledu rasti in skupnem poročilu o zaposlovanju ter sklepe Sveta o boju proti dolgotrajni brezposelnosti.

Svet je opravil orientacijski razpravi o preprečevanju diskriminacije in spodbujanju raznolikosti v svetu dela ter o aktivnem vključevanju starejših na trg dela. Posebno pozornost so namenili razmeram v Ukrajini in porabi kohezijskih sredstev za pomoč beguncem. Slovenijo je na Svetu zastopala Tamara Weingerl Požar, namestnica stalnega predstavnika pri EU.

V okviru razprave o Ukrajini je evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Schmit ministrom med drugim predstavil kohezijski ukrep za begunce v Evropi, ki državam članicam in regijam do leta 2022 omogoča pogoje za hitro in prožno zagotavljanje nujne pomoči ljudem, ki bežijo pred rusko invazijo na Ukrajino. Države, tudi Slovenija, so izražale podporo državam, ki gostijo begunce, in predstavile svoje ukrepe in trenutne napore, zlasti so izpostavile dostop do trga dela ter posebno podporo otrokom in invalidom. Ministri in ministrice so opozorili, da pričakujejo, da bodo potrebni še dodatni ukrepi, ker se zdi, da ta kriza ne bo kratkotrajna. O ukrepih, ki so jih države sprejele v pomoč beguncem iz Ukrajine in možni vlogi Sveta za zaposlovanje in socialno politiko pri implementaciji teh ukrepov za čim bolj učinkovito podporo Ukrajini, so ministrice in ministri razpravljali tudi na  neformalnem delovnem kosilu.

Francosko predsedstvo je v okviru zakonodajnega dela države članice pozvalo k sprejetju stališča Sveta do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorskimi delovnimi mesti družb, ki kotirajo na borzi. Namen predlagane direktive je spodbujanje enakosti spolov v gospodarskem odločanju in celovito izkoriščanje potenciala razpoložljivega usposobljenega kadra na trgu dela ne glede na spol. Predlog predvideva določitev cilja  najmanj 40-odstotne zastopanosti vsakega od spolov med neizvršnimi člani upravnega odbora ali najmanj 33-odstotne zastopanost vsakega od spolov med izvršnimi direktorji. Države, ki imajo v veljavi primerljive ukrepe ali dosegajo napredek na tem področju, lahko izvajanje direktive odložijo.

Predlog predsedstva so države, tudi Slovenija, potrdile in predsedstvu podelile mandat za začetek pogajanj o predlogu z Evropskim parlamentom. V Sloveniji na tem področju prihaja do različnih pobud s strani gospodarstva, da bi podjetja sprejela zaveze in ukrepe za prostovoljno doseganje bolj uravnotežene zastopanosti spolov v gospodarskem odločanju. Ena takih je pobuda Združenja nadzornikov Slovenije v sodelovanju s partnerji, tudi Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za prostovoljno doseganje cilja spolne raznolikosti do konca leta 2026: 40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v javnih delniških družbah in družbah v državni lasti. Podatki kažejo, da prostovoljne pobude v preteklosti niso pripeljale do bistvenega napredka na tem področju, delež žensk v odborih družb ostaja okoli 20%, zato Slovenija podpira ukrepe na EU ravni, ki bi pripeljali do bolj uravnotežene zastopanosti spolov na mestih odločanja in s tem večje enakosti spolov na sploh.

V okviru nezakonodajnega posvetovanja so ministri in ministrice odobrili Sklepe Sveta o letnem pregledu rasti za leto 2022 in skupnem poročilu o zaposlovanju ter sprejeli Skupno poročilo o zaposlovanju 2022. Svet je prav tako sprejel sklepe Sveta o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča 25/21 o podpori Evropskega socialnega sklada za boj proti dolgotrajni brezposelnosti. Ministri in ministrice so opravili tudi dve orientacijski razpravi in sicer o boju proti diskriminaciji pri zaposlovanju ter spodbujanju raznolikosti v svetu dela ter spodbujanju polne udeležbe starejših na trgu dela, kar je bila tudi prioriteta v času slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Dodatne informacija so na voljo na strani Sveta EU in Evropskega sveta.