Skoči do osrednje vsebine

Izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine

Ministrstvo bo 14. 4. 2022 izplačalo solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine. Vsem upravičencem bo solidarnostni dodatek izplačan po uradni dolžnosti in jim zato vlog ni potrebno oddajati.

Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021, upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021, upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo. 

Upravičenci do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov.

Solidarnostni dodatek se bo izplačal samo na eni izmed naštetih podlag. Dodatek se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od dodatka ne plača dohodnina. 

Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj ter upravičencem do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021, bo solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine v višini 150 evrov 12. aprila izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 evrov je uživalcem poklicnih pokojnin s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1.000 eurov ali manj, Kapitalska družba, d. d. že izplačala 8. 4. 2022.