Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Dnevni red 41. redne seje Vlade Republike Slovenije

 • Minister dr. Cerar na neformalnem zasedanju evropskih ministrov v Helsinkih

  Zunanji minister dr. Miro Cerar se v Helsinkih udeležuje dvodnevnega neformalnega zasedanja zunanjih ministrov EU (Gymnich). Prvi dan zasedanja so ministri za zunanje zadeve skupaj z ministri za obrambo razpravljali o hibridnih grožnjah ter pri tem izpostavili pomen izmenjave informacij med državami članicami EU. V razpravi o Bližnjem Vzhodu so voditelji evropskih diplomacij večino pozornosti posvetili Iranu in položaju v Hormuški ožini. Poudarili so, da mora EU še naprej delovati v smeri umirjanja situacije v regiji in zagotavljanja proste plovbe skozi Hormuško ožino. EU ministri so jasno izpostavili pomen ohranitve jedrskega dogovora z Iranom (JCPOA).

 • Ministrica dr. Pivec: "Sejem je izjemnega pomena tako za kmetovalce kot odločevalce"

  Zadnji dan 57. mednarodnega kmetijskega sejma AGRA je minil v znamenju avstrijske Štajerske, ekološkega kmetijstva, pridelovalcev zelenjave in semenarjev. Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je za zaključek udeležila kolesarjenja od Šentilja do Gornje Radgone z deželnim glavarjem avstrijske Štajerske Hermannom Schützenhöferjem. MKGP je tudi letos obogatilo sejemski program z razstavnim prostorom, številnimi okroglimi mizami in strokovnimi posveti ter aktivno udeležbo predstavnikov ministrstva na sejemskih dogodkih.

 • Odločitve z 41. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Ljubljana - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela tri točke z delovnega področja MKGP.

 • Vlada o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije

  Vlada RS se je seznanila z Informacijo o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije za obdobje 2016–2018 in naložila Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko začne z aktivnostmi za postavitev platforme za napovedovanje kompetenc.

 • Na zasedanju v Helsinkih obrambni ministri prvič o posledicah podnebnih sprememb

  Osrednje teme dvodnevnega neformalnega zasedanja ministrov za obrambo EU, ki se je danes, 29. avgusta, končalo v Helsinkih na Finskem, so bile nove tehnologije in umetna inteligenca, vpliv podnebnih sprememb na varnost in obrambo ter pomorska varnost. O hibridnih grožnjah, ki so eno od prednostnih področij finskega predsedovanja Svetu EU, so obrambni ministri razpravljali na skupnem delovnem kosilu z zunanjimi ministri. Zasedanja se je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak.

 • Štiri leta Direkcije RS za vode

  Direkcija Republike Slovenije za vode je bila ustanovljena 29. 8. 2015, kot novi organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor pa je začela delovati 1. januarja 2016.

 • Video

  41. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, prejela poročilo o procesu priprave in sprejemanje celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, izdala Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem ter sprejela sklep, da začne izvajanje postopka repatriacije iz Bolivarske republike Venezuele za osebe, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.

 • Vlada razrešila generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve na MORS Srečka Zajca in za vršilca dolžnosti na tem položaju imenovala Boštjana Pavlina

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela predlog za razrešitev Srečka Zajca s položaja generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo. V skladu s petim odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih lahko funkcionar, pristojen za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije predlaga razrešitev generalnega direktorja v ministrstvu, ne glede na razloge. Minister za obrambo je v skladu s tem predlagal, da Vlada Republike Slovenije z 31. avgustom izda odločbo o razrešitvi Srečka Zajca s položaja direktorja Direktorata za obrambne zadeve.

 • Vlada razrešila generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko na MORS mag. Aleša Mišmaša in za vršilca dolžnosti na tem položaju imenovala mag. Uroša Zorka

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela predlog za razrešitev mag. Aleša Mišmaša s položaja generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko na Ministrstvu za obrambo. V skladu z petim odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih je minister za obrambo predlagal, da Vlada Republike Slovenije z 31. avgustom 2019 izda odločbo o razrešitvi mag. Aleša Mišmaša s položaja generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko na Ministrstvu za obrambo.

 • Evropska sredstva za poslovno cono Pušnik v Radljah ob Dravi

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Poslovna cona Pušnik«. Vrednost projekta znaša 394.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 253.000 evrov.

 • Na današnji 41. redni seji Vlade RS sprejeta Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

  Vlada RS je na 41 redni seji obravnavala 7 točk s področja Ministrstva za okolje in prostor, med njimi tudi Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. S to uredbo se sistemsko zagotavlja ureditev, ki bo pripomogla k preprečevanju onesnaženja okolja in v največji meri preprečila izredne dogodke, kot so požari in požigi.

 • Polovična zapora ceste med Godovičem in Idrijo zaradi gradnje galerije Jelični vrh (Zala)

  Dela na cesti med Godovičem in Idrijo, kjer je predvidena izgradnja galerije Zala, za katera je bila potrebna popolna zapora ceste, so zaključena.

 • Izdana četrta knjiga s področja meroslovja v kemiji

  Založba Springer je izdala četrto knjigo iz inovativne serije s področja meroslovja v kemiji, pri nastajanju katere je bil znaten tudi prispevek slovenskega meroslovja. Knjiga»Traceability, Validation and Measurement Uncertainty in Chemistry: Vol. 3, Practical Examples«, katere urednika sta Nineta Hrastelj in Ricardo Bettencourt da Silva.

 • Delne zapore na državnih in lokalnih cestah zaradi rekonstrukcije dveh križišč »Bazara«

  Zaradi izvedbe gradbenih del na dveh krožnih križiščih »Bazara« bo vzpostavljen spremenjen prometni režim.

 • Predaja poverilnih pisem predsedniku republike

  V četrtek, 29. avgusta 2019, so predsedniku Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju v Predsedniški palači slovesno predali poverilna pisma novoimenovani veleposlaniki.

 • Slovenska podjetja bodo začela poslovati preko Amazon Europe v novembru letošnjega leta

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je slovensko javnost v mesecu aprilu že seznanilo, da intenzivno dela na omogočanju poslovanja slovenskih podjetij preko spletne platforme Amazon Europe. Končna rešitev in začetek poslovanja je napovedana za november letošnjega leta.

 • Slovenski zadružniki, prašičerejci, rejci drobnice in kmetijsko-živilsko šolstvo v ospredju današnjega sejma AGRA

  Predzadnji dan sejma AGRA je minil v znamenju slovenskih zadružnikov, kmetijsko-živilskega šolstva, prašičerejcev in rejcev drobnice. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je v okviru številnih aktivnosti gostila srečanje s predstavniki koordinacije AGRASLOMAK, sodelovala na okrogli mizi glede povezovanja resorjev za razvoj podeželja, se udeležila slovesnega dogodka Zadružne zveze ter posveta Ekoci glede iskanja rešitev za trajnostno prihodnost. V ospredju današnjega dogajanja na sejmu pa je bil podpis sporazuma o razvoju slovenske prašičereje med MKGP, KGZS, GIZ mesne industrije Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in Zveze prašičerejcev.

 • Protipoplavna ureditev Dravinje

  Danes, 28. avgusta, smo namenu predali ureditve vodne infrastrukture na Dravinji. Gre za protipoplavno ureditev, kjer je bila za doseganje zmanjšanja poplavne ogroženosti in prevajanje stoletnih vod potrebna poglobitev in razširitev struge Dravinje ter ureditev brežin z zavarovanjem in izgradnjo pragov v dolžini 596 metrov na odseku dolvodno od mostu pri stanovanjskem objektu Kovaška cesta 8.

 • Objavljeno je Javno povabilo šolam za sodelovanje v projektu »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi osnovne in srednje šole k sodelovanju v projektu »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih« kot razvojne šole. Razvojne šole bodo v projektu sodelovale pri razvoju in testiranju e-storitev.