Skoči do osrednje vsebine

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe, s katerimi je dodelila 1 milijon evrov za odpravo škode in obnovo gozda

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 2. javni razpis za podukrep 8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, in sicer za aktivnost "Dela za odpravo škode in obnovo gozda" iz PRP 2014-2020.

Zasnežen gozd ob cesti

Gozd pozimi

Na javni razpis je prispelo 169 vlog, Agencija pa je izdala 167 odločb, s katerimi je odobrila 1 milijon evrov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev 2. javnega razpisa za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 znaša do vključno 2 milijona evrov, podpora pa je namenjena odpravi škode in obnovi gozda zaradi žledoloma, vetroloma in napada prenamnoženih populacij podlubnikov.

Oddaja vloge na javni razpis je še vedno možna, saj je javni razpis še odprt, razpisana sredstva pa še niso v celoti porabljena.