Skoči do osrednje vsebine

Na konferenci IJU 2019 uvodoma poudarili izobraževanje in oplemenitenje veščin uporabnikov IKT

Na Brdu pri Kranju 16. in 17. decembra 2019 poteka že enajsta po vrsti, konferenca Informatika v javni upravi 2019 (IJU 2019), katere rdeča nit je »Državna informatika: Kje smo in kam gremo?«
Preko 380 udeležencev so prvi dan konference v uvodu nagovorili Leon Behin, državni sekretar Ministrstva za javno upravo, Miha Krišelj, v.d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko Ministrstva za javno upravo (MJU), Beno Ceglar, generalni direktor podjetja NIL d.o.o. in Niko Schlamberger, predsednik Slovenskega društva Informatika.

Leon Behin, državni sekretar MJU je kot osrednji govorec konference v središče nagovora postavil uporabnike ter ob tem v sklopu aktualnih aktivnosti na področju informatike in digitalizacije poudaril: »Ena od prioritet te vlade in MJU so priprave na predsedovanje Slovenije Svetu EU. Digitalizacija je ena od prioritetnih tem predsedovanja. Oprema, znanje in varnost na področju digitalizacije in uporabe spletnih medijev kot same informatike so izredno pomembni za varnost uporabnika. Brez varnosti uporabnika bo težko prišlo do povečane uporabe informacij na tem področju,« je izpostavil Behin ter omenil, da nas čakajo spremembe Zakona o elektronskih komunikacijah -  ZEKOMa, Zakona o upravljanju elektronskih identitet, ki se ga dotikajo tudi priprava in spremembe Zakona o osebni izkaznici, ki ga pripravlja MNZ. »S tem se približamo našemu cilju, ki ga moramo izvesti vse članice EU in sicer priznavanje identitet in medsebojnega meddržavnega poslovanja.« Izpostavil je tudi sprejemanje Strategije razvoja radiofrenkvenčnega spektra ter v nadaljevanju predstavil operativni in izvedbeni del področja informatike na ministrstvu. Predstavil je tudi reorganizacijo ministrstva za javno upravo, izpostavil nekaj izzivov na račun centralizacije informatike ter napovedal naslednjo fazo informatizacije centraliziranih organov v smislu nekoliko večjih pristojnosti posameznih organov, s ciljem približevanja uporabnikom. Omenil je, da smo se odločili za pregled stanja in izdelavo predloga usmeritev področja digitalizacije v RS, ki jo pripravlja OECD. »Na področju odprtih podatkov je Slovenija v samem vrhu, kar je potrebno izpostaviti«, je Behin pozdravil razvoj tega segmenta ter dodal njegovo izjemno dodano vrednost tudi za državljane: »Brez izobraženega uporabnika in brez veščin uporabnikov, kakor tudi zaupanja v te sisteme, bomo težko šli na uspešno pot ustrezne digitalizacije. Tukaj nas čakajo največji izzivi, saj smo po DESI indeksu zelo slabi pri uporabi interneta in spletnih medijev. Zato nas na tem področju čaka velik izziv.«  Behin je napovedal, da bosta prav zaradi tega Uprava za informacijsko varnost in Upravna akademija MJU v prihodnje dali velik poudarek tudi izobraževanju uporabnikov.

Miha Krišelj iz MJU je v nagovoru izpostavil nekatere aktivnosti, ki so zgodile v času od prejšnje konference ter omenil reorganizacijo, ki je bila izvedena na MJU. Ocenjuje, da se je o sami digitalizaciji v zadnjem letu začelo govoriti veliko več, saj smo priča dvema političnima pobudama: pobudi, ki poziva k oblikovanju novega nacionalnega konsenza, ki temelji na digitalizaciji ter pobudi oz. predlogu resolucije o digitalni preobrazbi Slovenije, ki sicer temelji zgolj na eni tehnologiji, kar je pomanjkljivost te resolucije. Krišelj meni, da je pri tem pozitivno, da se je diskusija o digitalizaciji preselila tudi v Državni zbor. »Minister Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je bil potrjen za člana Komisije za trajnostni razvoj širokopasovnih povezav, državni sekretar Ministrstva za pravosodje Gregor Strojin izvoljen za predsednika odbora Sveta Evrope za umetno inteligenco, za Blockchain tehnologijo je nosilno gospodarsko ministrstvo. Zakaj je to pomembno?« je zbrane vprašal Krišelj ter izpostavil timsko delo več resorjev: »Gre za premike in diskusijo, kam gre ta država v smislu digitalizacije in razvoja informacijske družbe. Pomembno je delati timsko, politiko razvoja informacijske družbe in same digitalizacije pa je treba oblikovati v konsenzu in krogu, koordiniranem načinu delovanja v celotni državni upravi

V imenu soorganizatorjev, Slovenskega društva Informatika je zbrane nagovoril predsednik Niko Schlamberger ter poudaril, da je informacijska tehnologija izjemno pomembno področje za uspešno delovanje javne uprave na sploh, se dotaknil evolucijskega razvoja na tem področju ter jo primerjal z geslom »Hitreje, uspešneje, ceneje.« Ocenjuje, da gre za zelo pomembno konferenco oz. forum na katerem se srečujejo ponudniki, izvajalci storitev in uporabniki storitev, zato se lahko na njem dobro informiramo, naučimo veliko drug od drugega, primerimo svoja stališča in načrte v širšem kontekstu.

Konference se udeležuje tudi visoki gost João Ricardo Vasconcelos, analitik za politike v skupini za digitalno javno upravo pri OECD.

Organizatorja konference sta Ministrstvo za javno upravo in Slovensko društvo Informatika. Slovensko društvo Informatika je tudi letos v okviru konference podelilo priznanje e storitve, za dosežke javne uprave na področju informatike. V javnem natečaju 2019 so sodelovale 4 storitve, glavno nagrado pa je prijelo Ministrstvo za notranje zadeve za storitev e -policist, ki policistom na terenu olajša postopke pri preverjanju podatkov v evidencah in izdajanju plačilnih nalogov.

Poleg pestrega progama, se na konferenci predstavljajo tudi številni projekti in storitve, ki jih za uporabnike razvijamo na Ministrstvu za javno upravo. Prvi dan konference je tako v plenarnem delu potekala predstavitev digitalizacije poslovanja organov – izzivi in priložnosti uvedb novih informacijskih sistemov, kar je predstavila Kristina Valenčič, Martina Kuliš Potokar je predstavila prenovo spletnih mest državne uprave in stran gov.si, mag. Tatjana Mizori Zupan in Ana Oblak sta se posvetili storitvam za končne uporabnike, natančneje sta predstavili portal eUprava in SPOT, medtem ko sta dr. Karmen Kern Pipan in Aleš Veršič predstavila Izzivi in priložnosti na področju upravljanja s podatki.

Drugi dan konference IJU 2019 pa bodo udeleženci lahko pravtako prisluhnili številnim predstavnikom MJU in sicer: dr. Alenka Žužek Nemec bo predstavila Programske usmeritve in regulativo za digitalno preobrazbo na EU ravni; Damjan Križman in mag. Damijan Marinšek svoj pogled na Informacijsko varnost v državni upravi, Uroš Izlakar bo udeležencem predstavil celovit sistem elektronskega javnega naročanja – e-JN, mag. Mojca Rupnik in Igor Bohinc prikazala, kako poteka prehod storitev na centralno infrastrukturo ter predstavila nadaljnje korake in načrte na tem področju, medtem ko se bo mag. Lea Šraj dotaknila aplikacije Maximo, ki je del procesa podpore IT tehnologijam ter predstavila nove funkcionalnosti projekta Nov zaposlen. Mag. Igor Žafran bo prestavil program Sharepoint kot oblačna storitev za državne organe. V popoldanskem delu konference bo sledila okrogla miza pod naslovom »Državna informatika – Kje smo in kam gremo?« na kateri bodo sodelovali številni strokovnjaki s področja informatike.

Udeleženci lahko številne eStoritve MJU najdejo tudi na razstavnem prostoru  pod sloganom »Ustvarjamo digitalno prihodnost države«, sodelujejo pa lahko tudi v kvizu in se preizkusijo v poznavanju e-Storitev Ministrstva za javno upravo.

Več o konferenci.