Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcija za okolje opravila izredni inšpekcijski pregled po požaru v družbi Ekol, d. o. o., Kranj

Inšpektorica Inšpektorata za okolje in prostor je 13. 12. 2019, po uradni dolžnosti opravila izredni inšpekcijski pregled v družbi Ekol, d. o. o., Kranj, kjer je 9. decembra zvečer zagorelo v kontejnerju z odpadki, ki so bili namenjeni za čezmejno pošiljanje v Nemčijo.

Ostanke odpadkov so preložili v 4 manjše kontejnerje, kjer bodo ostali do konca kriminalistične preiskave. Po zaključku preiskave jih bodo obdelali po navodilih končnega odjemalca (AVG Hamburg) tako, da bodo primerni za odstranjevanje po ustreznem postopku.
V Ekolu so požarno vodo v celoti zbrali ter jo oddali na čistilno napravo Domžale. Minimalna količina gasilne pene je odtekla v vodotok po meteorni kanalizaciji. Na vodotoku so bili nameščeni pivniki. Komunala Kranj je peno in del vode prečrpala in odpeljala na čistilno napravo.

Inšpekcijski postopek še ni končan. Počakati je treba na poročili kriminalistično-forenzične preiskave (ki še ni zaključena) in intervencijske skupine.