Skoči do osrednje vsebine

Svetovna trgovinska organizacija se z decembrom 2019 sooča z novim izzivom – ohromitvijo delovanja Pritožbenega organa

Svetovna trgovinska organizacija (WTO) se z decembrom 2019 sooča z novim izzivom, ki ga predstavlja ohromitev Pritožbenega organa in s tem oslabitev celotnega sistema za reševanje sporov.

Več kot dveletno vztrajanje ZDA pri blokadi imenovanja novih članov tega organa je kljub poskusom večine držav članic WTO za dogovor o posodobitvi njegovega delovanja, privedla do položaja, ko od sicer predvidenih sedmih članov, ostaja aktivna le še ena članica. Za odločanje o sporih pa so potrebni najmanj trije člani. ZDA namreč izpostavljajo, da je ta organ z leti presegel pooblastila, ki so jih države članice WTO sprejele v okviru Dogovora o reševanju sporov (1995). Takšen razplet razprave o delovanju Pritožbenega organa, v kateri je pri iskanju rešitve na zadržke ZDA vodilno vlogo prevzela Evropska unija, prinaša dodatno negotovost v že tako razrahljane mnogostranske trgovinske odnose. Pod vprašaj pa postavlja tudi uveljavljanje dogovorjenih pravil.

Večina držav članic je na zadnji seji Generalnega sveta WTO v Ženevi 9. in 10. 12. 2019 izrazila podporo dosedanjemu sistemu v smislu izvršljivosti sprejetih mednarodnih pravil ter pozvala ZDA h konstruktivnemu nadaljevanju razprave in sprostitvi začetka izbire novih članov. Tudi generalni direktor WTO Roberto Azevedo je poudaril, da trenutni položaj ne pomeni konca dosedanjega sistema, ki je eden od temeljev mednarodnega trgovinskega sistema. Generalni direktor Se bo tudi sam nemudoma vključil v iskanje ustrezne rešitve oziroma poti naprej.

Dokler namreč članice ne razrešijo nastalega položaja in znova vzpostavijo delujočega sistema, za kar je potrebna tudi aktivna vključitev ZDA, bo za izvrševanje pravice članic do reševanja sporov, vključno s pritožbeno stopnjo, potrebna začasna rešitev. Evropska unija je v tem oziru že oblikovala modelni začasni dogovor, ki bi v največji možni meri ohranil načela in značilnosti dosedanjega sistema reševanja sporov, vključujoč obvezno naravo in dvostopenjski postopek prek neodvisne in nepristranske revizije, kar bi bilo možno realizirati na dvostranski ali večstranski ravni.

So se pa na seji Generalnega sveta države članice uspele sporazumeti o začasnem podaljšanju dveh moratorijev, katerih ukinitev bi v mednarodno trgovino vnesla dodatno negotovost. Gre za moratorij na uvajanje carinskih dajatev na elektronske prenose in za moratorij na sprožitev sporov iz varstva pravic intelektualne lastnine, ki ju države članice WTO podaljšujejo na vsakokratni ministrski konferenci vse od konca 90-ih let. Članice bodo nadaljevale razpravo o učinkih obeh moratorijev, ki bosta tako ponovno predmet ministrskega odločanja na naslednji konferenci. Ta je bila sicer predvidena za decembra letos, potekala pa bo v začetku junija 2020 v Kazahstanu (MC12).

Države članice so na decembrski seji Generalnega sveta, ki je najvišji organ odločanja WTO v času med ministrskimi konferencami, soglašale v obžalovanju, da kljub prizadevanjem še niso uspele zaključiti pogajanj o ureditvi škodljivih subvencij na področju ribištva.


Že leta 2015 je bil namreč s sprejemom Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030) med 17 cilji opredeljen tudi cilj, ki leto 2020 določa kot rok, do katerega se sprejme dogovor o celovitih in učinkovitih pravilih za prepoved določenih oblik subvencij, ki prispevajo k prekomerni ribolovni zmogljivosti in prelovu, ter da se odpravi subvencije, ki prispevajo k nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu (IUU), ob upoštevanju posebne in drugačne obravnave za države v razvoju.


Že na ministrski konferenci decembra 2017 (MC11) so se države članice WTO zavezale, da se bodo konstruktivno angažirale v pogajanjih s ciljem dogovora na ministrski konferenci konec 2019, obnovile so tudi zavezo izpolnjevanja obveznosti poročanja o ribiških subvencij z namenom večje transparentnosti na tem področju.

Delegacije so na seji Generalnega sveta ugotovile, da se je poročanje o ribiških subvencijah letos v luči iztekanja roka za dogovor sicer izboljšalo, do končnega dogovora pa čaka še veliko dela. Poudarile so nujo in svojo pripravljenost za pospešitev pogajanj v vseh formatih z namenom sprejema končnega dogovora junija 2020 v Kazahstanu. Na uspeh teh pogajanj so v izjavah vezale tudi verodostojnost doseganja mnogostranskih rezultatov in dela WTO nasploh.

Povezave na relevantne novice WTO:

Posveti GD WTO o Pritožbenem organu

Generalni svet WTO sprejel odločitev o podaljšanju moratorijev

Zadnja novica WTO o pospešenem delu za dogovor o ribiških subvencijah

 

Povezave na izjave EU

Izjava Evropske komisije o ohromitvi Pritožbenega organa

Izjava EU na seji Odbora za trgovinska pogajanja WTO o položaju glede Pritožbenega organa in ribiških subvencij

Izjave EU na seji Generalnega sveta WTO (vključno z moratorijema)