Skoči do osrednje vsebine

5. sestanek Kontaktne skupine za spremljanje izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice v gospodarstvu

Danes je na Ministrstvu za zunanje zadeve potekal sestanek Kontaktne skupine za spremljanje izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice v gospodarstvu. Gre za redna srečanja z namenom pregleda izvajanja akcijskega načrta tako s strani državnih organov, kot podjetij. Predstavljene so bile tudi mednarodne aktivnosti na področju človekovih pravic v gospodarstvu. Na Forumu o človekovih pravicah, ki tradicionalno poteka novembra v Ženevi, je bila Slovenija prepoznana kot država, ki temu področju namenja posebno pozornost. Veseli tudi dejstvo, da je letos 13 velikih slovenskih podjetij podpisalo zavezo, da bodo v naslednjih treh letih izvedla skrbni pregled človekovih pravic v okviru svojega poslovanja. Večina teh družb ima kapitalsko naložbo države.

Prednostne naloge Nacionalnega akcijskega načrta so preprečevanje diskriminacije in neenakosti ter promocija enakih možnosti, promocija in varstvo temeljnih delavskih pravic, tudi v transnacionalnih podjetjih oziroma v celotni proizvodni verigi, preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej, varstvo okolja, ohranjanje narave in trajnostni razvoj in razvoj obveze skrbnega pregleda človekovih pravic.

Člani so se na sestanku seznanili še z nedavno podpisano Listino o raznolikosti.

Iskalnik