Skoči do osrednje vsebine

5. sestanek Kontaktne skupine za spremljanje izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice v gospodarstvu

Danes je na Ministrstvu za zunanje zadeve potekal sestanek Kontaktne skupine za spremljanje izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice v gospodarstvu. Gre za redna srečanja z namenom pregleda izvajanja akcijskega načrta tako s strani državnih organov, kot podjetij. Predstavljene so bile tudi mednarodne aktivnosti na področju človekovih pravic v gospodarstvu. Na Forumu o človekovih pravicah, ki tradicionalno poteka novembra v Ženevi, je bila Slovenija prepoznana kot država, ki temu področju namenja posebno pozornost. Veseli tudi dejstvo, da je letos 13 velikih slovenskih podjetij podpisalo zavezo, da bodo v naslednjih treh letih izvedla skrbni pregled človekovih pravic v okviru svojega poslovanja. Večina teh družb ima kapitalsko naložbo države.

1 / 2

Prednostne naloge Nacionalnega akcijskega načrta so preprečevanje diskriminacije in neenakosti ter promocija enakih možnosti, promocija in varstvo temeljnih delavskih pravic, tudi v transnacionalnih podjetjih oziroma v celotni proizvodni verigi, preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej, varstvo okolja, ohranjanje narave in trajnostni razvoj in razvoj obveze skrbnega pregleda človekovih pravic.

Člani so se na sestanku seznanili še z nedavno podpisano Listino o raznolikosti.