Skoči do osrednje vsebine

Novice, Obvestila

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Vlada sprejela stališče do pobude za ustavno presojo 13. člena Zakona o financiranju občin

  Dne 11.2.2021 se je vlada opredelila do pobude za ustavno presojo 13. člena Zakona o financiranju občin

 • Vlada podelila status mesta naseljema Lenart v Slovenskih goricah in Zreče

  Na današnji redni seji je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o podelitvi statusa mesta naseljema Lenart v Slovenskih goricah in Zreče. Vlogi za pridobitev statusa mesta sta vložili Občina Lenart in Občina Zreče.

 • Tretja redna seja delovne skupine za lokalno samoupravo

  Tretjič so se sestali člani delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seja, ki je bila zadnja v letošnjem letu, je tokrat potekala na daljavo, udeležili pa so se je predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin (Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije). Zbrani so razpravljali o izvajanju Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), razpisu pametna mesta in skupnosti ter soočanju z epidemijo covid-19.

 • V Državnem zboru sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin

  Na današnji izredni seji Državnega zbora je bil z 81 glasovi ZA (brez glasu proti) potrjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin. Zakon posega v dvanajst področnih zakonov, občinam pa na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov prihrankov.

 • Občine prejele 6,1 milijona evrov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav

  Ministrstvo za javno upravo je občinam nakazalo sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav v višini nekaj več kot 6,1 milijona evrov. Ministrstvo je na podlagi zahtevkov občin izdalo 269 odločb posameznim občinam, vključenim v 51 skupnih občinskih uprav. Vse upravičene občine so izplačilo prejele v enkratnem znesku, saj so bila sredstva zagotovljena z rebalansom državnega proračuna.

 • Ustavno sodišče na predlog Vlade Republike Slovenije zadržalo referendum v Občini Hoče-Slivnica

  Ustavno sodišče Republike Slovenije je v zvezi oceno skladnosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju, ki ga je oktobra sprejel Občinski svet Občine Hoče-Slivnica, odločilo, da do končne odločitve izvrševanje odloka in s tem izvedbo referenduma zadrži.

 • Drugo poročilo o nadzorih nad občinskimi splošnimi akti

  Ministrstvo za javno upravo je med letoma 2013 in 2017 opravilo nadzor občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah. Januarja 2018 je ministrstvo zaključilo z operativnim nadzorom in takrat je vlada obravnavala prvo poročilo. Ministrstvo rezultate nadzora spremlja še naprej, saj vse občine svojih splošnih aktov še niso uskladile z zakoni.

 • Državni zbor začel obravnavo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)

  Državni zbor je začel obravnavo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki smo ga v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin pripravili na Ministrstvu za javno upravo.

 • Novela Zakona o lokalnih volitvah poslana v medresorsko usklajevanje

  Ministrstvo za javno upravo je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog novele Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K). Hkrati je minister k posredovanju stališč in pripomb posebej povabil še Informacijskega pooblaščenca, Upravno sodišče in Sodni svet.

 • Predstavitev novele Zakona o lokalnih volitvah predstavnikom občin

  Predstavnikom reprezentativnih združenj občin smo predstavili delovno gradivo novele Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K). Povod za spremembo zakona je odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je junija letos ugotovilo, da so členi zakona, ki urejajo varstvo volilne pravice, v neskladju z ustavo.

 • Podpis Dogovora o višini povprečnine za proračunski leti 2021 in 2022

  Minister, pristojen za lokalno samoupravo, Boštjan Koritnik in predsedniki reprezentativnih združenj občin so slovesno podpisali Dogovor o višini povprečnine za proračunski leti 2021 in 2022. Občine bodo v letu 2021 dobile 628,20 evra. Tudi za leto 2022 je zaradi nepredvidljivih razmer, povezanih z epidemijo virusa covid-19, predviden enak znesek kot v letu 2021 (torej 628,20 evra), natančen znesek pa bo določen s proračunskim dokumentom za leti, ki sledita prihodnjemu.

 • Minister Koritnik po 2. seji Delovne skupine Lokalna samouprava: "Tudi v letu 2021 višamo povprečnino občinam."

  Na 2. seji delovne skupine za lokalno samoupravo so se sestali predstavniki Ministrstva za javno upravo z ministrom Boštjanom Koritnikom, Ministrstva za finance z vodjem Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti Rajkom Pušem in predsedniki vseh treh reprezentativnih združenj občin.

 • Prvič po epidemiji se je sestala delovna skupina za lokalno samoupravo

  Na pobudo ministra Boštjana Koritnika se je sestala delovna skupina za lokalno samoupravo, ki je obravnavala vprašanja s področja lokalne samouprave pri oblikovanju politik Ministrstva za javno upravo in drugih državnih organov na področju lokalne samouprave. Gre za telo, namenjeno medinstitucionalnemu dialogu med državnimi organi in občinami. Minister je ob tem poudaril, da je redno sodelovanje ključ do uspeha, na katerem bo temeljilo tudi delo v tem mandatu.