Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela stališče do pobude za ustavno presojo 13. člena Zakona o financiranju občin

Dne 11.2.2021 se je vlada opredelila do pobude za ustavno presojo 13. člena Zakona o financiranju občin

Na zahtevo Občine Trbovlje za presojo ustreznosti enačbe iz 13. člena ZFO-1 je Vlada sprejela stališče, da je sistem financiranja lokalnih skupnosti oprt na značilnosti abstraktne občine in ne na posamezno občino ali skupino občin, in to tako, da sistem ustreza večini občin. Zato dokazovanje na primeru ene lastnosti (brezposelnosti) ene občine ali skupine občin, da je enačba za izračun primerne porabe občin v neskladju z ustavo, ne vzdrži kritične presoje. Enačba za izračun primerne porabe vsebuje tiste lastnosti, ki so vsem občinam skupne, objektivno ugotovljive in stabilne, medtem ko je brezposelnost odvisna od gospodarske konjunkture ter izrazito spremenljiva vrednost, za katero je zakonodajalec predvidel sektorske ukrepe. Način izračuna primerne porabe posamezne občine je zaradi solidarnostnega korektiva neodvisen od dohodkov prebivalcev posamezne občine. ZFO-1 izračuna višine sredstev primerne porabe ne določa le v 13. členu, temveč je pri tem kot medsebojno povezano celoto treba upoštevati tudi 13.a, 14. in 15. člen ZFO-1. In nenazadnje, zakonodajalec je določil množico raznovrstnih virov občin, dohodnina, razdeljena med občine z izračunom primerne porabe, tako pomeni le dobro polovico vseh prihodkov občin.