Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik po 2. seji Delovne skupine Lokalna samouprava: "Tudi v letu 2021 višamo povprečnino občinam."

Na 2. seji delovne skupine za lokalno samoupravo so se sestali predstavniki Ministrstva za javno upravo z ministrom Boštjanom Koritnikom, Ministrstva za finance z vodjem Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti Rajkom Pušem in predsedniki vseh treh reprezentativnih združenj občin.

Udeleženci za mizo v sejni sobi

Delovna skupina za lokalno samoupravo - 2. seja | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Sestanek je bil zelo konstruktiven in obe strani sta zadovoljni z vsebino in načinom medsebojne komunikacije.

Glavni poudarek na sestanku je bila izmenjava informacij o finančnih izhodiščih za pripravo proračuna države za leti 2021 in 2022 ter s tem v zvezi določitev višine povprečnine za obe leti in sprejem Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Vlada je že aprila letos predlagala dvig višine povprečnine s takratnih 589,11 evra na 623,96 evra; na znesek, ki je bil za letošnje leto dogovorjen s koalicijsko pogodbo. Tako bodo občine že v letošnjem letu prejele kar 73 milijonov evrov več sredstev od načrtovanih. To hkrati pomeni tudi dvig nepovratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij na 51 milijonov evrov. Za leto 2021, kljub epidemiji, bo Vlada spoštovala koalicijsko pogodbo in tako predlagala dvig povprečnine na 628,20 evra, kar pomeni, da jo v primerjavi z letošnjim letom povečujemo še za dobre 4 evre. Tako Vlada za leto 2021 predlaga za skoraj 40 evrov višjo povprečnino.

Delovna skupina je obravnavala napredek pri postopku sprejemanja predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki bo prvič obravnavan že na oktobrski seji Državnega zbora. Predlog prinaša pomembne pozitivne finančne učinke za vse slovenske občine, saj bo država prevzela plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnih, financiranje družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe. S tem bodo občine finančno razbremenjene za 31 milijonov evrov na letni ravni. Hkrati bi z zakonom omogočili sofinanciranje občin z romskim svetnikom, letno bi 20 občinam pripadlo dodatnih 4,7 milijona evrov. Poleg tega naj bi predlog zakona skrajšal prehodno obdobje za sofinanciranje občinskih investicij, država pa naj bi tudi zagotavljala sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin.

Na seji delovne skupine so si udeleženci izmenjali tudi informacije o delovanju skupnih občinskih uprav kot eni najpomembnejših oblik medobčinskega sodelovanja. Skupne občinske uprave se krepijo, njihovo število je ob enakem številu vključenih občin manjše. Po sprejetju rebalansa proračuna ima Ministrstvo za javno upravo zagotovljena sredstva za izplačilo sofinanciranja skupnih občinskih uprav. V ta namen bo ministrstvo do konca leta izplačalo občinam 6,1 milijona evrov sredstev.

Državni sekretar mag. Peter Geršak je zbranim predstavil tudi razpis Pametna mesta in skupnosti, ki bo predvidoma objavljen konec novembra 2020. Upravičenci bodo konzorciji občin, med upravičene stroške pa na Ministrstvu za javno upravo predvidevamo stroške nakupa komunikacijske opreme in programske opreme, licenc, razvoj inovativnih rešitev. Predvideno je, da bo stopnja sofinanciranja 80 %, vrednost razpisa bo znašala 16 milijonov evrov.

Predstavnike združenj občin je minister seznanil z osnutkom sprememb Zakona o lokalnih volitvah glede na odločbo Ustavnega sodišča, na podlagi katere mora ustrezno urediti varstvo volilne pravice. Spremembe se nanašajo predvsem na ureditev postopka odločanja o pritožbah in ureditev postopka sodnega varstva volilne pravice (volilni spor), imenovanje sodnikov za predsednike občinskih volilnih komisij, pluralno sestavo občinskih volilnih organov in nezdružljivost članstva v volilni organih s kandidaturo na volitvah.