Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev novele Zakona o lokalnih volitvah predstavnikom občin

Predstavnikom reprezentativnih združenj občin smo predstavili delovno gradivo novele Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K). Povod za spremembo zakona je odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je junija letos ugotovilo, da so členi zakona, ki urejajo varstvo volilne pravice, v neskladju z ustavo.

Ministrstvo za javno upravo hkrati z ureditvijo volilnega spora predlaga še nekatere druge spremembe, kot so: imenovanje sodnikov za predsednike občinskih volilnih komisij, ureditev pluralne sestave in nezdružljivosti članstva v volilnih organih občin, določitev pravne podlage za povezovanje evidenc in obdelovanje osebnih podatkov pri informacijski podpori postopka volitev ter poenostavitev volitev v svete ožjih delov občin.