Skoči do osrednje vsebine

Drugo poročilo o nadzorih nad občinskimi splošnimi akti

Ministrstvo za javno upravo je med letoma 2013 in 2017 opravilo nadzor občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah. Januarja 2018 je ministrstvo zaključilo z operativnim nadzorom in takrat je vlada obravnavala prvo poročilo. Ministrstvo rezultate nadzora spremlja še naprej, saj vse občine svojih splošnih aktov še niso uskladile z zakoni.

Nadzor je obsegal pregled treh temeljnih predpisov občine: statuta, poslovnika občinskega sveta in poslovnika nadzornega odbora občine. Ministrstvo za javno upravo je po opravljenem pregledu vsaki občini izdalo pisno opozorilo z rokom za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V letih 2013 in 2014 je bil nadzor opravljen v 47 občinah, leta 2015 v 50 občinah, leta 2016 v 45 občinah in v letu 2017 v
70 občinah.

Prvo poročilo o ugotovitvah opravljenega nadzora je Vlada Republike Slovenije obravnavala v letu 2018, v tokratnem, drugem poročilu pa je predstavljen napredek občinskih organov pri uskladitvi občinskih predpisov z zakonodajo ter ključne ugotovitve o najpogostejših napakah v občinskih splošnih aktih. Poročilo je zato koristno vodilo pri morebitni pripravi sprememb posameznih splošnih občinskih aktov, zato smo ga posredovali tudi vsem občinam in vsem trem združenjem občin.

Namen takšnega nadzorstva je predvsem svetovanje in pomoč občinam ter krepitev odgovornosti in sposobnosti za samostojno odločanje in zagotavljanje zakonitosti dela občinskih organov. Učinki opravljenih nadzorov so dvig ravni zakonitosti, boljši predpisi in zmanjšanje administrativnih bremen.