Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor začel obravnavo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)

Državni zbor je začel obravnavo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki smo ga v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin pripravili na Ministrstvu za javno upravo.

minister za govornico v veliki dvorani Državnega zbora

Nagovor ministra Boštjana Koritnika na seji Državnega zbora | Avtor Matija Sušnik, Državni zbor

1 / 2

S predlaganim zakonom se zmanjšuje stroške občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšujejo se administrativni postopki in povečuje nekatere prihodke občin. Predlog zakona je na seji predstavil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Po besedah ministra predlog zakona zasleduje tri ključne cilje.

Prvič, finančno razbremenitev občin. Tako bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe.

Drugič, povečali se bodo nekateri prihodki občin. S predlogom zakona se tako na primer zvišuje upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena.

In tretjič, občine želimo administrativno razbremeniti, kar bo posredno vplivalo na zmanjšanje njihovih stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva pa se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

Po oceni ministrstva bodo imele občine v primeru sprejetja zakona letno več kot 31 milijonov evrov manj stroškov.