Skoči do osrednje vsebine

Novela Zakona o lokalnih volitvah poslana v medresorsko usklajevanje

Ministrstvo za javno upravo je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog novele Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K). Hkrati je minister k posredovanju stališč in pripomb posebej povabil še Informacijskega pooblaščenca, Upravno sodišče in Sodni svet.

Predlagane spremembe bistveno prispevajo k varstvu javnega interesa oziroma uresničitvi ustavno pravnih vrednot pri izvedbi lokalnih volitev, te so pošten volilni postopek, verodostojnost volilnega izida in zaupanje državljanov v pošteno izvedbo volitev. Povod za spremembo zakona je namreč odločba Ustavnega sodišča, ki je junija letos ugotovilo, da so členi zakona, ki urejajo varstvo volilne pravice, v neskladju z ustavo.

Poleg sistematične in celovite ureditve volilnega spora Ministrstvo za javno upravo hkrati z ureditvijo volilnega spora predlaga še nekatere druge spremembe, kot so:

  • omejitev zaračunavanja nekaterih stroškov državnih organov, nastalih pri izvedbi lokalnih volitev,
  • ureditev postopka odločanja občinske volilne komisije o ugovorih in ureditev postopka sodnega varstva volilne pravice (volilni spor),
  • imenovanje sodnikov za predsednike občinskih volilnih komisij,
  • ureditev pluralne sestave občinskih volilnih organov in nezdružljivosti članstva v volilnih organih občin,
  • določitev pristojnega državnega organa za enotno uporabo določb zakona,
  • določitev pravne podlage za povezovanje evidenc in obdelovanje osebnih podatkov ter
  • poenostavitev volitev v svete ožjih delov občin.

Pripombe na novelo ZLV-K, ki je objavljena na portalu eDemokracija, je možno posredovati do 20. novembra 2020.