Skoči do osrednje vsebine

Tretja redna seja delovne skupine za lokalno samoupravo

Tretjič so se sestali člani delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seja, ki je bila zadnja v letošnjem letu, je tokrat potekala na daljavo, udeležili pa so se je predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin (Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije). Zbrani so razpravljali o izvajanju Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), razpisu pametna mesta in skupnosti ter soočanju z epidemijo covid-19.

sogovornika sedita za mizo v sejni sobi ministrstva, zadaj stena z logotipom ministrstva (sogovornika imata maske)

Državna sekretarka Urška Ban in minister Boštjan Koritnik | Avtor Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

Minister Koritnik se je uvodoma sodelujočim županjam in županom zahvalil za zelo dobro sodelovanje pri pripravi končnega predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki občinam na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov prihrankov letno. Zakon je bil včeraj objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in bo začel veljati že ta mesec.

»Veseli me, da je bila podpora Zakonu o finančni razbremenitvi občin tako rekoč plebiscitarna. Zato je naša odgovornost, da določbe zakona spravimo v življenje, toliko večja,« je ob tem poudaril Koritnik in napovedal dva dodatna ukrepa za čim boljše izvajanje zakona. Na Ministrstvu za javno upravo smo vsa ministrstva, na katera se nanaša prevzem obveznosti od občin, pozvali, da pripravijo natančen načrt, kako bo potekal prenos obveznosti in na kaj moramo biti v začetnih mesecih pozorni. Prenos obveznosti bo namreč v nekaterih primerih postopen. V ponedeljek, 21. decembra 2020, bomo tako na ministrstvu pripravili spletni seminar za vse občine, na katerem bodo predstavniki vključenih ministrstev predstavili načrte in odgovarjali na vprašanja udeležencev.

Minister je na seji zbrane seznanil tudi z informacijo o pripravi javnega razpisa za pametna mesta in skupnosti, poteku medresorskega usklajevanja novele Zakona o lokalnih volitvah ter z izhodišči za prenovo Zakona o javnem naročanju. Predstavniki reprezentativnih združenj pa so ministra seznanili s pobudo o ureditvi plač županj in županov, ki sovpada tudi z izhodišči za pripravo prenove Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.