Skoči do osrednje vsebine

Prvič po epidemiji se je sestala delovna skupina za lokalno samoupravo

Na pobudo ministra Boštjana Koritnika se je sestala delovna skupina za lokalno samoupravo, ki je obravnavala vprašanja s področja lokalne samouprave pri oblikovanju politik Ministrstva za javno upravo in drugih državnih organov na področju lokalne samouprave. Gre za telo, namenjeno medinstitucionalnemu dialogu med državnimi organi in občinami. Minister je ob tem poudaril, da je redno sodelovanje ključ do uspeha, na katerem bo temeljilo tudi delo v tem mandatu.

oba sedeča za mizo na seji delovne skupine, z zaščitnimi obraznimi maskami

Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo, in Boštjan Koritnik, minister za javno upravo | Avtor Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

Minister, pristojen za lokalno samoupravo, je imenoval delovno skupino za lokalno samoupravo, v kateri so poleg dveh predstavnikov ministrstva štirje predstavniki Skupnosti občin Slovenije (SOS) in po trije predstavniki Združenja občin Slovenije (ZOS) in Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS). Te so predlagala vodstva združenj.

Delovna skupina bo obravnavala ukrepe izvajanja politike ministrstva na področju lokalne samouprave, predloge predpisov, ki vplivajo na delovanje lokalne samouprave, druge pomembne odločitve na področju lokalne samouprave in druge teme, za katera delovna skupina oceni, da pomembno vplivajo na delovanje lokalne samouprave. Sestajala se bo najmanj enkrat na tri mesece, naslednji sestanek bo konec septembra.

Zbrani so se danes posvetili predvsem Zakonu o finančni razbremenitvi občin in drugih aktualnim tematikam, ki jih prinašajo spremenjene okoliščine glede širjenja virusa covid-19. Predstavniki občin so ob tem pohvalili delo ministra Koritnika in njegove ekipe, ki po njihovem mnenju drži dane besede in skrbi za reden in učinkovit dialog med Vlado in predstavniki občin.

V delovno skupino so bili poleg državne sekretarke na ministrstvu za javno upravo Urške Ban in dr. Romana Lavtarja, vodje Službe za lokalno samoupravo, imenovani naslednji predstavniki združenj občin:

 • Robert Smrdelj, Združenje občin Slovenije,
 • Uroš Brežan, Združenje občin Slovenije,
 • mag. Marko Diaci, Združenje občin Slovenije,
 • dr. Aleksander Jevšek, Skupnost občin Slovenije,
 • Jasna Gabrič, Skupnost občin Slovenije,
 • Peter Misja, Skupnost občin Slovenije,
 • Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije,
 • mag. Gregor Macedoni, Združenje mestnih občin Slovenije,
 • Matjaž Rakovec, Združenje mestnih občin Slovenije,
 • dr. Miloš Senčur, Združenje mestnih občin Slovenije.

Srečanje ministra Koritnika z delegacijami predstavnikov slovenskih občin v evropskih mednarodnih organizacijah

V nadaljevanju se je minister Boštjan Koritnik sestal tudi s z delegacijama predstavnikov slovenskih občin v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (KLRO) in v Odboru regij pri Evropski uniji (OR). Na srečanju so izmenjali stališča o predsedovanju Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 in o aktivnostih delegacij v obeh mednarodnih organizacijah. Gre šele za drugo srečanje kakšnega ministra za javno upravo z delegacijama doslej. Prvo, še pod prejšnjo vlado, je bilo v začetku leta 2019. Minister Koritnik se je ob tem zavzel, da se to sodelovanje v tem mandatu okrepi ter se predstavnikom s strani ministrstva zagotovi večja podpora pri njihovem delu v obeh mednarodnih odborih.

V Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope v mandatu oktober 2016 – oktober 2020 so člani iz Slovenije:

 • Nada Verbič, članica občinskega sveta Mestne občine Ljubljana,
 • Tina Gerbec, županja Občine Kanal ob Soči,
 • dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje.

Nadomestni člani:

 • Jasna Softič, podžupanja Mestne občine Koper,
 • Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik,
 • dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje.

V Odboru regij v mandatu januar 2020 – januar 2025 so slovenski člani:

 • Uroš Brežan, župan Občine Tolmin,
 • Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje,
 • Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj,
 • dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota,
 • mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto,
 • Robert Smrdelj, župan Občine Pivka,
 • dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica.

Nadomestni člani:

 • Breda Arnšek, podžupanja Mestne občine Celje,
 • Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor,
 • mag. Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana,
 • dr. Vlasta Krmelj, županja Občine Selnica ob Dravi,
 • dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje,
 • Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka,
 • dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem.