Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Ministrica prof. dr. Simona Kustec na dogodku Open Education Eduscope 2020

  Od 29. junija do 2. julija se je odvijal dogodek Open Education Eduscope 2020, ki je potekal v sklopu mentorskega programa »Open Education for a Better World« (»Odprto izobraževanje za boljši svet«). Pripravila sta ga pobudnika programa Univerza v Novi Gorici in UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje na Institutu »Jožef Stefan«.

 • Poročilo o izvajanju študijske dejavnosti na daljavo v času epidemije

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je od pričetka epidemije COVID-19 redno spremljalo izvajanje študijske dejavnosti na daljavo. Prav tako je bilo v stikih z visokošolskimi zavodi ter jim posredovalo usmeritve za lažje delovanje v izrednih okoliščinah. Z vodstvi zavodov smo se dogovarjali o uvajanju sprememb, kolikor je bilo to v danih okoliščinah mogoče. Zavodi so redno poročali o izzivih in težavah, na katere se je ministrstvo odzivalo s spremembo določb v interventnih zakonih, kadar je bilo to potrebno, ali s pojasnili in obrazložitvami.

 • UNESCO je objavil Svetovno poročilo o izobraževanju 2020

  Aktualno svetovno Poročilo UNESCO o globalnem spremljanju izobraževanja, opozarja, da več kot četrt milijarde otrok in mladih nima dostopa do izobraževanja. Na milijone ljudi je zaradi njihovega izvora, identitete ali invalidnosti izključenih iz izobraževalnega sistema in jih posledice pandemije COVID-19 še posebej prizadenejo.

 • Vpis v srednje šole v šolskem letu 2020/2021 - dodatne razmestitve in omejitve vpisa

  Objavljamo podatke o prijavah in prostih mestih ter o dodatnih razmestitvah in omejitvah vpisa.

 • Rok za oddajo vloge za enkratni solidarnostni dodatek je 30. junij 2020

  Vse višješolske in visokošolske študente in študentke, ki so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za študente in vloge še niso oddali, obveščamo, da to lahko storijo še najkasneje do 30. junija 2020. Vlogo oddajo tako, da oddajo izpolnjen elektronski obrazec “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom” na eUpravi.

 • Zaključuje se najbolj neobičajno šolsko leto

  Šolsko leto 2019/2020 je bilo zagotovo najbolj nenavadno šolsko leto v zgodovini samostojne države Slovenije. Zaradi epidemije COVID-19 se je 16. marca pouk pričel izvajati na daljavo. Kljub temu smo ga v skladu s šolskim koledarjem 24. junija pripeljali do uspešnega zaključka. Počitnice se pričnejo za 191.663 osnovnošolk in osnovnošolcev ter za 72.891 srednješolk in srednješolcev. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju, učenke in učenci, dijakinje in dijaki ter njihovi starši so pokazali, da so zmagovalci znanja.

 • Poslanica ministrice prof. dr. Simone Kustec ob zaključku šolskega leta 2019/2020

  Danes, ko se zaključuje najbolj neobičajno šolsko leto odkar obstajajo šole, stojim pred vami le z eno nalogo: kako izreči besedo HVALA.

 • Evropski ministri z mislimi že na prihodnje šolsko leto

  Ministrice in ministri pristojni za izobraževanje so se že četrtič v času hrvaškega predsedstva sestali preko videokonference, da so izmenjali izkušnje pri izvajanju izobraževanja na daljavo v času pandemije COVID-19 in informacije o pripravah na naslednje šolsko oz. študijsko leto.

 • Objavljen je javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle

  Objavljen je Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. V okviru razpisa bo 1.248.945,75 evrov namenjenih usposabljanju 2.400 zaposlenih, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

 • Informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021

  Do roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto, to je do 11. maja 2020, se je na skupno 23.782 razpisanih mest v razpisu, objavljenem 20 1. 2020, prijavijo 19.055 kandidatov. Ti kandidati so imeli nato do 16. 6. 2020 popoldne še možnost svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesti na drugo šolo ali v drug izobraževalni program. Do roka za prenos prijave je svojo prvotno prijavo preneslo 1.187 kandidatov.

 • Objavljen je Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu

  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.

 • Znani podatki prvega prijavnega roka za vpis v prvi letnik na dodiplomski in enoviti magistrski študij za študijsko leto 2020/21 za slovenske in EU državljane – omejitev na 92 študijskih programih

  V prvem prijavnem roku na 16.948 vpisnih mest oddanih 15.117 prijav za vpis. To je več kot lani, ko je bilo na 17.396 vpisnih mest oddanih 14.604 prijav za vpis.

 • Slovenija med skupino držav, ki vzpostavljajo Globalno partnerstvo za umetno inteligenco

  Globalno partnerstvo za umetno inteligenco je mednarodna pobuda z več deležniki za podporo in usmerjanje odgovorne uporabe in razvoja umetne inteligence, ki bo ob upoštevanju človekovih pravic, vključevanja in raznolikosti spodbujala inovacije in gospodarsko rast.

 • Objavljen je Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

  V Uradnem listu RS št. 85/20 z dne 12. 6. 2020 in na spletišču državne uprave je objavljen Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«.

 • Slovenija med skupino držav, ki vzpostavljajo Globalno partnerstvo za umetno inteligenco

  Globalno partnerstvo za umetno inteligenco je mednarodna pobuda z več deležniki za podporo in usmerjanje odgovorne uporabe in razvoja umetne inteligence, ki bo ob upoštevanju človekovih pravic, vključevanja in raznolikosti spodbujala inovacije in gospodarsko rast. Za dosego tega cilja si bo pobuda prizadevala premostiti vrzel med teorijo in prakso s podpiranjem vrhunskih raziskav in uporabnih projektov, pilotnih projektov in poskusov na prednostnih področjih, povezanih z umetno inteligenco.

 • Navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za obiskovalce športnih prireditev

  Od 15. junija 2020 dalje bo znova omogočena prisotnost gledalcev na športnih prireditvah, ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 • Od 15. junija dalje znova prisotnost gledalcev na športnih prireditvah

  Vlada RS je izdala odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti. To pomeni, da bo od 15. junija 2020 dalje znova mogoče organizirati mednarodna športna tekmovanja prav tako pa bo omogočena prisotnost gledalcev na športnih prireditvah, ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

 • Informacija v zvezi z izvajanjem različnih tekmovanj v srednjih šolah

  Vlada je 15. marca 2020 sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim se je zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepovedalo zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah. Omenjeni odlok se je sicer od takrat nekoliko spremenil, vendar določa, da se v srednje šole lahko vrnejo samo dijaki zaključnih letnikov in posamezniki, ki opravljajo maturo ali zaključni izpit, ter dijaki nižjih letnikov, ki jim bo šola organizirala dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin, posamezniki, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem, in kandidati novinci za izvedbo prijavno – vpisnega postopka.

 • Poročilo ukrepov MIZŠ na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije Covid-19 za obdobje izobraževanja na daljavo

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v obdobju zaprtja šol zaradi epidemije Covid-19 pristopilo k proaktivni uvedbi izobraževanja na daljavo. Objavljamo poročilo o izvedbi ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja v času izobraževanja na daljavo.

 • Prvi prijavni rok v okviru skupnega razpisa se zaključi 9. junija 2020

  Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode se je začel 12. februarja 2020; ta bi se moral zaključiti 18. marca 2020, a se zaključi z 9. junijem 2020.

Iskalnik