Skoči do osrednje vsebine

Evropski znak Pečat odličnosti tudi Univerzi v Ljubljani in Kemijskemu inštitutu

Lanskoletni razpis iz Obzorja Evropa za Marie Sklodowska Curie COFUND projekte (MSCA COFUND) je bil eden od najuspešnejših za slovenske prijavitelje.

Razpis MSCA COFUND je namenjen sofinanciranju obstoječih ali novih doktorskih in podoktorskih programov za mlajše raziskovalce, ki morajo poleg raziskovalne in izobraževalne odličnosti izkazati tudi mednarodno mobilnost, interdisciplinarnost in sodelovanje z gospodarstvom.

Med 116 predlogi projektov, ki so prispeli na poziv Evropske izvajalske agencije za sofinanciranje regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov, se je na glavni seznam financiranih programov iz evropskih sredstev uvrstilo 26 projektov. Med njimi je program Univerze v Novi Gorici, ki ga bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinancirala tudi iz Evropskih kohezijskih sredstev.  

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani in Kemijski inštitut pa sta prejela Pečat odličnosti, ker jima je za uvrstitev na glavni seznam zmanjkalo le nekaj točk. Pečat odličnosti je prejelo 21 predlogov MSCA COFUND projektov, ki so v evalvacijskem postopku pridobili 85 ali več evalvacijskih odstotkov točk. Oba slovenska projekta sta prejela več kot 90 odstotkov točk.

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je prejela Pečat odličnosti za podoktorski program »Surfaces and interfaces for sustainable green mobility”, Kemijski inštitut pa za doktorski program “Excellent research training for chemical scientists for the future”.

Evropski znak Pečat odličnosti je izkaz odličnosti predloga raziskovalnega projekta, ki je bil dosežen v mednarodni konkurenci z najvišjimi znanstvenimi kriteriji. Raziskovalnim institucijam in državam, ki ga pridobijo, omogoča financiranje v skladu z lastnimi potrebami in strategijami, s čimer povečujejo svoj raziskovalno-inovacijski potencial ter mednarodno atraktivnost.  

Slovenija je prva država, ki bo financirala predloga projektov MSCA COFUND, ki sta prejela Pečat odličnosti.

V sporočilu Evropske komisije so na voljo dodatne informacije o razpisu iz Obzorja Evropa za Marie Sklodowska Curie COFUND projekte (v angleščini).