Skoči do osrednje vsebine

Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s Centrom RS za poklicno izobraževanje podpisalo pogodbo o sofinanciranju projekta Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti.

V skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost je bil Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod, prepoznan za izvajanje ukrepa: investicija G. Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela, znotraj katere se bo izvajal projekt: Spodbujanje odličnosti in promocija.

Namen projekta Spodbujanje odličnosti in promocija je doseči večjo prepoznavnost, privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitev poklicev in šol, tekmovanja v poklicnih spretnostih, in zagotavljanje promocije na digitalnih in klasičnih medijih, z izvajanjem aktivnosti za promocijo deficitarnih poklicev ter seznanjene zainteresirane javnosti s poklici prihodnosti. S promocijo poklicnega izobraževanja in vajeništva bomo med drugim ohranjali oziroma povečati zanimanje mladih za poklicno in strokovno izobraževanje.

Cilji projekta so:

  • oblikovano orodje za atraktivno promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja;
  • razvita dolgoročna strategija promocije poklicnega in strokovnega izobraževanja v medijih;
  • udeležba mladih na štirih (4) (pred)tekmovanjih v poklicnih spretnostih.

Ključne aktivnosti so:

  • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja;
  • zvišanje ugleda in privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ter poklicev, za katere je zahtevana poklicna in strokovna izobrazba;
  • zagotavljanje kakovostnih in lahko dostopnih informacij o šolah, izobraževalnih programih, aktualnih poklicih, poklicih prihodnosti ter deficitarnih poklicih.

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za projekt do vključno leta 2026, je do 2,17 milijona evrov z vključenim DDV, od tega bo evropski Mehanizem za okrevanje in odpornost prispeval 2 milijona evrov.