Skoči do osrednje vsebine

Najava objave javnega razpisa za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V petek, 20. 1. 2023, bo v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe.

Javni razpis bo odprt od dneva objave v Uradnem listu do 30. 9. 2023. Namen razpisa je blažitev posledic, ki jih je prizadejala pandemija covida-19 na področju izobraževanja. Zato se bo na visokošolskih zavodih, ki izvajajo pedagoške študijske programe, vzpostavilo simulacijsko učno okolje, kot je v osnovnih in srednjih šolah, ter takšno učno okolje, ki bo omogočalo kvalitetno didaktično uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v pedagoškem procesu in razvoj didaktične uporabe IKT za poučevanje. Za uresničitev navedenega je treba zagotoviti dovolj izobraževanju na daljavo prilagojene IKT za zanesljivo poučevanje in učenje na daljavo. Na ta način bo učečim omogočen dostop do znanja, s čimer se bodo tako blažile posledice pandemije covida-19.

Predmet javnega razpisa je nakup strojne IKT ter nakup ali najem programske IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe za vzpostavitev sodobnih učilnic.

Cilj javnega razpisa izhaja iz prednostne osi 15 Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, da se del sredstev iz Svežnja pomoči pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU) nameni za digitalizacijo izobraževanja na celotni izobraževalni ravni in se vzpostavi takšno učno okolje, ki bo omogočalo kvalitetno izvedbo izobraževanja na daljavo. S tem se želi podpreti premišljen razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo praviloma podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno poučevanje na daljavo, s čimer se bo povečala agilnost izobraževalnega prostora, da se bo lahko učinkovito odzival in prilagajal na spremembe v okolju.

Ciljna skupina so študenti pedagoških študijskih programov, upravičenci javnega razpisa pa visokošolski zavodi, ki izvajajo pedagoške študijske programe. Z dodeljenimi sredstvi bodo univerze nakupile strojno in licenčno programsko opremo za vzpostavitev sodobnih učilnic. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 1,4 milijona evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo covid-19.