Skoči do osrednje vsebine

Prvi globalni forum o etiki umetne inteligence

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič se je v Pragi udeležil prvega globalnega foruma o etiki umetne inteligence.

Forum je gostilo češko predsedstvo Svetu Evropske unije pod pokroviteljstvom Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Globalni forum o etiki umetne inteligence je pomemben mejnik pri izgradnji močne mednarodne koalicije za zagotavljanje etičnega razvoja in uporabe umetne inteligence po vsem svetu. Združil je ministre in visoke uradnike iz EU ter drugih regij sveta in vodilne strokovnjake ter raziskovalce na čelu etike umetne inteligence. Forum se je osredotočil na nacionalne in regionalne dobre prakse izkoriščanja vpliva umetne inteligence za doseganje pozitivnih družbenih, gospodarskih in okoljskih ciljev za vse.

Minister dr. Papič je pri sodelovanju na Globalnem forumu izhajal iz vizije in usmeritev slovenskega Nacionalnega programa spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025 (NpUI) in stališč, ki jih je sprejela  Republika Slovenija do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (Akt o umetni inteligenci).

Izpostavil je ključne izzive, s katerimi se kot družba soočamo. Poudaril je predvsem potrebo po izobraževanju oblikovalcev politik in širše javnosti o umetni inteligenci, pa tudi natančneje o globljem razumevanju glavnih etičnih vprašanj, ki jih je povzročila njena neregulirana uporaba, od katerih so nekatera morda še neznana. Kar zadeva splošno populacijo, ureditev ne bo učinkovita, če ne bo  širokega razumevanja njene vrednosti in vloge.

Poudaril je tudi, da priporočilo Unesca o etiki umetne inteligence oblikuje zelo jasno vizijo za ključna vprašanja, a potrebuje podporo z izobraževalnim gradivom, ki lahko pomaga obveščati oblikovalce politik in širšo javnost o tem, česa je sposobna umetna inteligenca in kaj je najbolj aktualno, tako v smislu pozitivnih kot negativnih vidikov razvoja tehnologij.

Ob robu foruma se je minister med drugimi sestal z namestnico generalne direktorice UNESCO Gabrielo Ramos, predstavnikom avstrijskega ministrstva za klimatske aktivnosti, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo Michaelom Wiesmüllerjem in direktorjem mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI) pod okriljem UNESCA s sedežem v Ljubljani prof. dr. Johnom Shawe Taylorjem. Pogovori so tekli predvsem v smeri socioloških vidikov tehnologije in z njo povezano Družbo 5.0, izmenjavi izkušenj z delovanjem različnih inovacijskih sistemov ter prihodnosti mednarodnega raziskovalnega centa za umetno inteligenco.