Skoči do osrednje vsebine

Objavljenih šest javnih razpisov za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS 106/2023 z dne 13. oktobra 2023 objavilo šestih javnih razpisov za novo čebelarsko obdobje za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo. Tem javnim razpisom v začetku leta 2024 predvidoma sledita še dva.

Objavljeni javni razpisi prispevajo k razvoju čebelarstva in povečanju ekonomičnosti ter konkurenčnosti sektorja čebelarstva. Za čebelarje in čebelarske organizacije je v okviru le teh skupno na razpolago do 622.706 evrov sredstev za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov.

Objavljeni so razpisi za izvajanje naslednjih podintervencij:

Vloge bo možno vlagati od 1. marca 2024 do 31. julija 2024. Upravičenci bodo deležni podpore v obliki povračil upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu, ali pa v obliki pavšalnega zneska.

Tem javnim razpisom bosta predvidoma v začetku leta 2024 sledili objavi še dveh razpisov za:

  • podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov in
  • subvencioniranje vzreje čebeljih matic.