Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024, katerega glavni namen je zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel.

Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo ter izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.
Upravičeni so stroški nakupa sadik medovitih rastlin do višine, določene s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23 in 57/23 – popr.). Upravičeni so stroški nakupa sadik medovitih rastlin, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024.

Vlagatelj razdeli sadike medovitih rastlin čebelarjem, ki so vpisani v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred oddajo vloge.

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški nakupa, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2023 in 31. julijem 2024, do višine, določene s sklepom vlade.

Javni razpis in razpisna dokumentacija:

Dodatne informacije:

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.