Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024

Predmet javnega razpisa za ukrep Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024 je podpora za zagotovitev optimalnega delovanja čebelnjakov za prenos znanja.

Vlagatelj je pravna oseba, ki poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, ki je bil vzpostavljen v letih 2021 in 2022 v okviru izvajanja ukrepa tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev, opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter je vpisan v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel in izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Javni razpis in razpisna dokumentacija:

Navodila za vnos vlog:

Navodilo za vnos vloge SI01.03 VZDRZEVANJE (docx, 3,3 MB)

Informacije o razpisu:

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Več na portalu javnih naročil