Skoči do osrednje vsebine

21. 7. 1991: Velika podpora Slovencev iz zamejstva in sveta – za Slovenijo gre!

Volilni listič na mizi, roka sloni na lističu.

Izseljenski in zamejski časopisi iz poletja 1991 so še vedno prinašali novice o razglasitvi samostojne države, poudarjali veliko vlogo slovenske teritorialne obrambe in policije v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, naslavljali pisma, deklaracije in proteste znotraj svojih držav za čimprejšnje priznanje slovenske države ter zbirali finančna sredstva za povračilo škode, ki jo je prinesla osamosvojitvena vojna.

Ljudje v slovenskih narodnih nošah stojijo s plakati in panoji z napisi v španščini za neodvisno in samostojno Slovenijo.

Shod Slovencev v Buenos Airesu v podporo samostojni Sloveniji. | Avtor Zedinjena Slovenija

Časopis Svobodna Slovenija iz Argentine je poročal o delovanju slovenske vlade in zasedanju parlamenta, ki je po premirju sprejel več pomembnih zakonov. Pisal je o protestu predsednika slovenske vlade Lojzeta Peterleta, ki je poslal pismo predsedniku zvezne jugoslovanske vlade Anteju Markoviću, v katerem ga je opozoril, da pomeni denarna blokada Slovenije kršitev Brionske deklaracije. Časopis Svobodna Slovenija je navajal, da je slovenski predsednik države Milan Kučan poslal pismo predsednikom drugih jugoslovanskih republik, naj ustavijo polnjenje vojaških enot jugoslovanske armade z novimi naborniki, saj jim slovenska vojska glede na nastale razmere ne more zagotoviti osebne varnosti. Armada je namreč stalno kršila brionske sklepe.

21. julija sta se iz ZDA vrnila slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel in direktor Službe družbenega knjigovodstva (SDK) Igor Omerza, ki sta v pogovorih s predstavniki ameriške diplomacije in senatorji predstavila naloge Slovenije v času trimesečnega premirja. Ameriška vlada je Sloveniji obljubila finančno pomoč in pri tem poudarila, da se zaveda, da bi bilo uničeno gospodarstvo lahko vzrok za propad mlade demokracije v Sloveniji.

Časopis Slovenska država, ki je izhajal v Kanadi, je objavil deklaracijo o neodvisnosti, sprejeto 25. junija 1991, spregovoril o mejnikih slovenske državnosti, pisal o vojni v Sloveniji in dodal imenski seznam žrtev, ki so padle v osamosvojitveni vojni. Poročal je tudi o množičnih demonstracijah, pismih, spomenicah in deklaracijah zdomskih Slovencev ter o maši za domovino, ki jo je v Torontu daroval torontski nadškof slovenskega rodu dr. Alojzij Ambrožič. Zbral je novice o zasedanju Svetovnega slovenskega kongresa, ki so ga morali zaradi napada jugoslovanske vojske skrajšati na dva dni. Napovedal je praznovanje 32. slovenskega dne v Boltonu, ki bo posvečen »najpomembnejšemu dnevu v življenju slovenskega naroda«, in sicer razglasitvi slovenske državne samostojnosti.

Časopis Ameriška domovina je poročal o tem, da je Slovenija zdaj na zemljevidu sveta in da je po desetih dneh vojne dosegla veliko zmago. Prav tako je poročal o koristi obiska zunanjega ministra Rupla v ZDA in pozitivnem odmevu umika jugoslovanske vojske iz Slovenije. V tem letu je slovenski pevski zbor Korotan iz Clevelanda praznoval 40-letnico delovanja. Ob obletnici je nameraval prirediti večerjo in ples na Slovenski pristavi za zborovske potrebe, vendar pa so se pevci odločili, da bodo zbrana sredstva tokrat namenili za potrebe v Sloveniji in zapisali: »Če kdo, moramo Slovenci, ki smo po svetu, pokazati solidarnost in pomagati naši rojstni domovini in narodu, iz katerega izhajamo. Kot je zapisal dr. Drago Ocvirk: za slovenstvo gre. Če se Slovenija sedaj ne osamosvoji in postane neodvisna država, jo bodo močnejši načrtno uničili. Tega se zaveda tudi pevski zbor Korotan. Zato se je odločil, da bo ves čisti dobiček od večerje na Slovenski pristavi dal za pomoč Sloveniji, saj je utrpela veliko škodo ob napadu jugoslovanske armade na Slovenijo.«

Kopališča ob morju polna, hotelske blagajne pa prazne

Čeprav so bile morske plaže konec tega julijskega tedna že skoraj nabito polne in so spominjale na razcvet in dobre stare čase turizma, pa je bilo turistično gospodarstvo tik pred zlomom. Direktorji več obalnih hotelov so poročali o blokiranih računih, ki jim bodo sledile tudi blokade materialnih nabav. V strahu so pričakovali prekinitev dobav prehrambnih izdelkov, pijače in drugih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje. Za nabavo vsega tega bi potrebovali svež kapital, ki bi jim omogočil prebroditi trenutne težave. Turistični delavci so razmišljali tudi o odpovedi že načrtovanih in tradicionalnih turističnih prireditev, saj jim finančni primanjkljaj ni omogočal organizacije le-teh. Minister za turizem in gostinstvo Ingo Paš jim je, ob sicer že sprejetih ukrepih za pomoč, obljubil čimprejšnjo dodatno pomoč.

Avtorica: Marta Keršič

Viri in literatura:

  • Delo, 23. julij 1991.
  • Večer, 23. julij 1991.
  • Svobodna Slovenija, 25. julij 1991, Buenos Aires, Argentina.
  • Slovenska država, št. 6, 7 / junij - julij 1991 Kanada.
  • Ameriška domovina, 25. julij 1991, ZDA.

Urad vlade za komuniciranje dovoli objavo članka na drugih spletnih straneh pod pogoji:

  • Besedilo je avtorsko delo ter mora biti objavljeno nespremenjeno in v celoti
  • Ustrezna navedba vira: gov.si/slovenija30