Skoči do osrednje vsebine

Arhiv arhivalije meseca leta 2021

Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še mnogo več.

V nadaljevanju najdete arhivalije meseca leta 2021.

Vabilo vsebuje imena petičnih gostov.

Izsek iz vabila na štiri plese, ki so jih v predpustnem času 1821 priredili v Ljubljani. SI AS 1080, šk. 17 (fasc. 24). | Avtor: Arhiv Republike Slovenije

Arhiv arhivalije meseca v letu 2021

 • December 2021

  Vojaška pokopališča, grobišča in grobovi iz prve svetovne vojne

  Dokument o vojaških pokopališčih, grobiščih in grobovih iz prve svetovne vojne je na zahtevo Republiškega sekretariata za urbanizem nastal maja 1974, in sicer na podlagi zbranih poročil občinskih skupščin. Šlo je za realizacijo določb ženevskih konvencij, predvsem za vojaška pokopališča, grobišča in grobove, ki so bila znana in lokacijsko določena, čeprav zapuščena in neurejena, medtem ko grobišča iz druge svetovne vojne takrat še niso bila lokacijsko natančno opredeljena. Zbrani podatki prinašajo vsa takrat evidentirana vojaška pokopališča, grobišča in grobove iz prve svetovne vojne na ozemlju Slovenije.

 • November 2021

  Poskus pomiritve sredi vojne vihre

  Pričujoča arhivalija je prepis pisma odvetnika dr. Lojzeta Udeta (1896–1982) stanovskemu kolegu dr. Albinu Šmajdu (1904–1946), vidnemu članu Slovenske ljudske stranke. Pismo z dne 21. aprila 1943 sicer ni edino, s katerim je želel Ude doseči pomiritev med domačima sprtima stranema, vendar je izredno povedno in ima tudi velik simbolni pomen. Pismo, ki je takrat izzvenelo v prazno, se je v »udbovskem arhivu« ohranilo v dveh izvodih (prepisih).

 • Oktober 2021

  Priden ali malopriden? 

  Pred 420 leti, 19. oktobra 1601, je bil na Dunaju skupaj z nekaj soobsojenci usmrčen Jurij Paradeiser. Plemiča iz ugledne koroške rodbine so obsodili zaradi izdaje, saj je leto prej po daljšem obleganju Turkom predal strateško pomembno obmejno trdnjavo Kaniža, v kateri je poveljeval. Precej manj od usodne dvoletne kaniške epizode je poznano Paradeiserjevo službovanje v obmorskem Senju. Januarja 1596 je kot senjski kapetan na Kranjsko poslal dve zanimivi svarili pred napadom Turkov, tako imenovana turška glasa, ki ju predstavljamo v nadaljevanju.

 • September 2021

  Navodila za konzerviranje sadja brez sladkorja

  Dolgotrajna vojna in slaba letina rodijo pomanjkanje, visoke cene, rekvizicije, živilske nakaznice. Cesarsko-kraljevi urad za ljudsko prehrano na Dunaju se je v stanju splošnega pomanjkanja posvetil tudi sadju. Maja 1917 je izdal uredbo za trgovanje s sadjem, ki je bilo odslej dovoljeno samo s posebnim dovoljenjem. Sredi junija je na vse glavne kmetijske korporacije v monarhiji naslovil dopis s priloženimi navodili za konzerviranje sadja brez sladkorja, ki naj mu posvetijo posebno pozornost zaradi pomanjkanja za gospodinjstva zelo omejenega sladkorja. Dopis je prejela tudi Kranjska kmetijska družba in izbrali smo ga za tokratno arhivalijo meseca.

 • Avgust 2021

  Knjižnica Arhiva Republike Slovenije in zanimivosti z njenih polic

  Knjižnica Arhiva Republike Slovenije je specialna knjižnica s področja arhivistike. Njeno delovanje in dopolnjevanje knjižnične zbirke je v prvi vrsti prilagojeno potrebam zaposlenih v arhivu, knjige in periodiko pa si lahko ogledajo tudi zunanji uporabniki. Njeni začetki segajo v leto 1953, ko se je takratni Državni arhiv Ljudske Republike Slovenije prostorsko ločil od Narodnega muzeja Slovenije. Na policah arhivske knjižnice naletimo tudi na publikacije, ki so nekakšen »hibrid« med knjižničnim in arhivskim gradivom. Ena takšnih publikacij je 32 dvojnih strani obsegajoča knjižica Cestno-policijski red za deželno stolno mesto Ljubljano.

 • Julij 2021

  22. julij – tacenski strel

  Pred osemdesetimi leti, natančneje 22. julija 1941, malo pred osmo uro zjutraj je na cesti Tacen–Šmartno odjeknil en sam strel. Strel, katerega odmev je bil slišen tudi desetletje kasneje, ko je postal strel za oboroženo vstajo slovenskega naroda. V Arhivu RS hranimo kazensko ovadbo Komandanta varnostne policije in varnostne službe na zasedenem ozemlju Koroške in Gorenjske zoper osumljena dva mladeniča, ki naj bi s strelom iz grmovja s kolesa sklatila Franca Žnidaršiča, tolmača pri nemškem orožništvu.

 • Junij 2021

  Zaposlitev bližnjih sorodnikov pri istem organu

  Urad za prošnje in pritožbe Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije je julija 1963, na podlagi prejete vloge »zaskrbljenega« državljana, v kateri je izražena skrb nad učinkovitostjo oziroma povečanjem korupcijskega tveganja v javni upravi zaradi zaposlitve zakoncev v isti organizacijski enoti in potreba po pravni regulaciji omenjene problematike, Republiškemu sekretariatu za proračun in občo upravo Socialistične republike Slovenije naročil preverbo navedb in izrek o dotični zadevi. Birokracija se je zavrtela in prišla do – birokratskih sklepov.

 • Maj 2021

  Tožba Primoža Mešnaka zoper Josipa Jurčiča zaradi žalitve časti oziroma zanemarjanja uredniške funkcije

  Slovenski narod je 28. 4. 1875 objavil notico z naslovom »Umor«, v kateri je svaril ljudi pred prenočevanjem pri »usmiljenih ljudeh« in poročal o umoru krošnjarja, ki je po Koroškem potoval in prodajal »rezilno blago«. Sprva osumljeni krčmar Primož Mešnak se je čutil oškodovanega in je tožil odgovornega urednika Slovenskega naroda Josipa Jurčiča. Sodišče je Jurčiča oprostilo, tožnika pa glede odškodninskega zahtevka napotilo na civilno tožbo. Iz sodnega spisa predstavljamo nekaj zanimivejših dokumentov.

 • April 2021

  Mavrica pod Veliko planino

  Foto, kino in video klub Mavrica iz Radomelj je leta 2019 praznoval petdesetletnico delovanja. Člani filmske sekcije Mavrice so snemali številne dogodke v različnih krajih, predvsem na območju Domžal, Kamnika, Mengša, Moravč in Lukovice, pa tudi v Ljubljani. Poleg filmov, ki so dokumentirali različne dogodke, so snemali tudi igrane in celo eksperimentalne filme. V letih 2016, 2018 in 2019 so Slovenskemu filmskemu arhivu izročili v hrambo 161 filmov, odlomke iz šestih pa vam ponujamo kot tokratno arhivalijo meseca.

 • Marec 2021

  Poltergeist ali predstava za sosede?

  Čeprav sega vera v vračanje duš pokojnih še v poganske čase in je ostala v ljudskem spominu do danes, pa v arhivskem gradivu zapisi o tovrstnih dogodkih niso prav pogosti. Zanimivo poročilo uradnika okrajnega komisariata v Senožečah iz februarja 1842 pa nam razkriva, kako so po hitrem postopku izgnali »duha« iz hiše Nikolaja Dolesa.

 • Februar 2021

  Gustav Tönnies (1814–1886) in njegova zapuščina

  Gustav Tönnies, ustanovitelj ene izmed najbolj podjetnih rodbin na Slovenskem v 19. stoletju, je bil zelo uspešen poslovnež, saj je dodobra izkoristil možnosti, ki jih je ponudil razmah velikih infrastrukturnih projektov v drugi polovici 19. stoletja. Njegovi sinovi so nadaljevali delo, a so bili predvsem po razpadu avstro-ogrske monarhije že soočeni z novimi problemi in izzivi novonastalih držav. V Arhivu Republike Slovenije hranimo obsežen zapuščinski spis Gustava Tönniesa, ki obsega kar 54 dokumentov, med njimi več popisov premoženja.

 • Januar 2021

  Družabne prireditve v času Ljubljanskega kongresa

  V letošnjem letu obeležujemo 200. obletnico kongresa Svete alianse, verjetno najpomembnejšega diplomatskega dogodka, kar jih je kdaj gostila Ljubljana. Kranjske deželne oblasti in ljubljanski meščani niso bili del visoke politike, vključeni pa so bili v organizacijo kongresa, poskrbeli so za nastanitev visokih gostov in njihovo družabno življenje. V Arhivu Republike Slovenije hranimo glede na pomembnost kongresa relativno malo arhivskega gradiva. To se nanaša na prihod in nastanitev članov kongresa in njihovega spremstva ter organizacijo plesnih večerov. Izbrali smo povabilo na štiri predpustne plese v ljubljanski redutni dvorani.