Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Smo organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Delujemo samostojno in neodvisno ter v skladu s predpisi, ki določajo naše pristojnosti. Pri vodenju upravnih inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov uporabljamo predpise s področja varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih in sorodnih pravic, potrošniškega kreditiranja in uporabe slovenskega jezika. Obširno področje našega delovanja je tudi nadzor na tehničnem področju z vidika splošne varnosti proizvodov, na področju električnih naprav, gradbenih proizvodov, strojev, električne opreme, osebne varovalne opreme in na drugih tehničnih področjih.

Naše delo ni samo izvajanje inšpekcijskega nadzora, temveč z vidika preventivnega delovanja s pravicami in obveznostmi seznanjamo potrošnike in podjetja ter s tem vsem sodelujočim na trgu omogočamo lažje in zakonito poslovanje.

Organizirani smo tako, da delo poteka na sedežu in v osmih organizacijskih enotah – območnih enotah, ki so v Celju, Mariboru, Kranju, Ljubljani, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Postojni. Zaradi večje učinkovitosti in zagotavljanja večje prisotnosti tržnih inšpektorjev na terenu delujejo v okviru območnih enot tudi štiri inšpekcijske pisarne, in sicer v Brežicah, Dravogradu, Kočevju in Kopru.

Na sedežu inšpektorata poteka delo v štirih notranjih organizacijskih enotah, in sicer v Sektorju za splošni nadzor, Sektorju za tehnično področje nadzora, Službi za kadre in informatiko ter Službi za finančne zadeve in organizacijo.

Vodstvo

Vizija in cilji

Želimo postati vzor kakovostnega in učinkovitega delovanja inšpekcijskega organa z visoko stopnjo zaupanja javnosti v delo tržnih inšpektorjev. S kakovostnim, strokovnim in odgovornim delom želimo doseči, da nam bo javnost pritrdila, da ji s svojim delom pomagamo in koristimo.

Strateška cilja za doseganje naše vizije sta:

 • zagotavljanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora,
 • s preventivnimi dejanji prispevati k urejenosti trga.

 

Notranje organizacijske enote inšpektorata

Območne enote inšpektorata

 • Območna enota Brežice - Novo mesto

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Defranceschijeva 1a
  8000 Novo mesto

  • Uradne ure danes -
  • Ponedeljek 09.00 - 11.00
  • Sreda 09.00 - 11.00
 • Območna enota Celje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Krekov trg 9
  3000 Celje

  • Uradne ure danes 09.00 - 14.30
  • Ponedeljek 09.00 - 15.30
  • Torek 09.00 - 15.30
  • Sreda 09.00 - 15.30
  • Četrtek 09.00 - 15.30
  • Petek 09.00 - 14.30
 • Območna enota Dravograd - Maribor

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Partizanska cesta 47
  2000 Maribor

  • Uradne ure danes 09.00 - 14.30
  • Ponedeljek 09.00 - 15.30
  • Torek 09.00 - 15.30
  • Sreda 09.00 - 15.30
  • Četrtek 09.00 - 15.30
  • Petek 09.00 - 14.30
 • Območna enota Koper - Postojna

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Kolodvorska cesta 5a
  6230 Postojna

  • Uradne ure danes -
  • Ponedeljek 09.00 - 11.00
  • Sreda 09.00 - 11.00
 • Območna enota Kranj

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Slovenski trg 1
  4000 Kranj

  • Uradne ure danes -
  • Ponedeljek 09.00 - 11.00
  • Sreda 09.00 - 11.00
 • Območna enota Ljubljana

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

  • Uradne ure danes 09.00 - 14.30
  • Ponedeljek 09.00 - 15.30
  • Torek 09.00 - 15.30
  • Sreda 09.00 - 15.30
  • Četrtek 09.00 - 14.30
  • Petek 09.00 - 14.30
 • Območna enota Murska Sobota

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije
  • Uradne ure danes -
  • Ponedeljek 09.00 - 11.00
  • Sreda 09.00 - 11.00
 • Območna enota Nova Gorica

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Trg Edvarda Kardelja 1
  5000 Nova Gorica

  • Uradne ure danes -
  • Ponedeljek 09.00 - 11.00
  • Sreda 09.00 - 11.00
Iskalnik