Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za tehnično področje nadzora načrtujemo in izvajamo nadzor nad spoštovanjem predpisov, ki določajo tehnične zahteve za neživilske proizvode, ki so v prodaji v Sloveniji. Pripravljamo tudi različna gradiva, poročila in evidence o pristojnostih in nadzorih s področij sektorja.

V delovno področje sektorja spadajo, med drugim, predpisi s področja električne in elektronske opreme, elektromagnetne združljivosti, osebne varovalne opreme, strojev, energijskega označevanja proizvodov, okoljsko primerne zasnove proizvodov, gradbenih proizvodov, plinskih naprav, radijske opreme, odpadne električne in elektronske opreme, enostavnih tlačnih posod, tlačne opreme, rekreacijskih plovil, brezpilotnih letalnikov, emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav, embalaže in odpadne embalaže ter splošne varnosti proizvodov.

Nadzor predpisov s področja igrač, kozmetike, kemikalij, kakor tudi nadzor proizvodov, ki so v uporabi, izvajajo druge inšpekcije.

Zagotavljamo tudi enoten način izvajanja inšpekcijskih nadzorov s pripravo navodil za izvedbo nadzorov ter internim izobraževanjem, usposabljanjem in strokovno pomočjo inšpektorjev. Poleg tega sodelujemo v različnih medresorskih in delovnih skupinah, sodelujemo v številnih evropskih delovnih skupinah.

V sektorju deluje tudi kontaktna točka sistema RAPEX. RAPEX je sistem za hitro izmenjavo informacij o nevarnih proizvodih, namenjenih potrošnikom v Evropski uniji (izjema so hrana, zdravila in medicinski pripomočki, za katere obstajajo drugi sistemi izmenjave informacij).

Z namenom zakonitega delovanja na trgu delujemo tudi preventivno, tako da seznanjamo potrošnike in podjetja z njihovimi pravicami in obveznostmi.