Skoči do osrednje vsebine

Smo organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Delujemo samostojno in neodvisno ter v skladu s predpisi, ki določajo naše pristojnosti.

Pri vodenju upravnih inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov uporabljamo predpise s področja varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih in sorodnih pravic, potrošniškega kreditiranja in uporabe slovenskega jezika. Obširno področje našega delovanja je tudi nadzor tehničnih proizvodov na trgu z vidika splošne varnosti proizvodov ter varnosti električne opreme, gradbenih proizvodov, strojev, osebne varovalne opreme, če jih naštejemo le nekaj.

Naše delo ni samo izvajanje inšpekcijskega nadzora, temveč z vidika preventivnega delovanja s pravicami in obveznostmi seznanjamo potrošnike in podjetja ter s tem vsem sodelujočim na trgu omogočamo lažje in zakonito poslovanje.

Organizirani smo tako, da delo poteka na sedežu in v osmih organizacijskih enotah – območnih enotah, ki so v Celju, Mariboru, Kranju, Ljubljani, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Postojni. Zaradi večje učinkovitosti in zagotavljanja večje prisotnosti tržnih inšpektorjev na terenu delujejo v okviru območnih enot tudi štiri inšpekcijske pisarne, in sicer v Brežicah, Dravogradu, Kočevju in Kopru.

Na sedežu inšpektorata poteka delo v treh notranjih organizacijskih enotah, in sicer v Sektorju za splošni nadzor, Sektorju za tehnično področje nadzora ter Službi za splošne zadeve.

Vodstvo

Vizija in cilji

Želimo postati vzor kakovostnega in učinkovitega delovanja inšpekcijskega organa z visoko stopnjo zaupanja javnosti v delo tržnih inšpektorjev. S kakovostnim, strokovnim in odgovornim delom želimo doseči, da nam bo javnost pritrdila, da ji s svojim delom pomagamo in koristimo.

Strateška cilja za doseganje naše vizije sta:

 • zagotavljanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora,
 • s preventivnimi dejanji prispevati k urejenosti trga.

 

Notranje organizacijske enote inšpektorata

Območne enote in pisarne inšpektorata

 • Območna enota Brežice - Novo mesto

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Defranceschijeva 1a
  8000 Novo mesto


  Anže Jenko
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Pisarna Brežice

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije
  Območna enota Brežice - Novo mesto

  Cesta prvih borcev 24a
  8250 Brežice


  Anže Jenko
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Pisarna Kočevje

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije
  Območna enota Brežice - Novo mesto

  Trg zbora odposlancev 2
  1330 Kočevje


  Anže Jenko
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Celje

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Kidričeva ulica 24B
  3000 Celje


  Franc Plavčak
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Dravograd - Maribor

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Partizanska cesta 47
  2000 Maribor


  Marcel Brvar
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

  Maribor

 • Pisarna Dravograd

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije
  Območna enota Dravograd - Maribor

  Meža 10
  2370 Dravograd


  Marcel Brvar
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Koper - Postojna

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Kolodvorska cesta 5a
  6230 Postojna


  Primož Perne
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Pisarna Koper

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije
  Območna enota Koper - Postojna

  Pristaniška ulica 10
  6000 Koper-Capodistria


  Primož Perne
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Kranj

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Slovenski trg 1
  4000 Kranj


  Matjaž Gašperlin
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Ljubljana

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana


  Dejan Ciringer
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Murska Sobota

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Trg zmage 7
  9000 Murska Sobota


  Toni Žitek
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Nova Gorica

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  Tržni inšpektorat Republike Slovenije

  Trg Edvarda Kardelja 1
  5000 Nova Gorica


  Karmen Velikonja
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do