Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za splošni nadzor načrtujemo in izvajamo nadzor nad spoštovanjem predpisov ter pripravljamo različna gradiva, poročila in evidence o pristojnostih in nadzorih s področij sektorja.

V delovno področje sektorja spadajo, med drugim, predpisi s področja varstva potrošnikov, ki obsega uveljavljanje potrošniških pravic, nepoštene poslovne prakse in potrošniško kreditiranje, davčnega potrjevanja računov, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, uporabe slovenskega jezika in jezika narodnosti, preprečevanja pranja denarja in financiranje terorizma, oglaševanja in prodaje alkohola in tobaka, pogrebne in pokopališke dejavnosti, avtorskih in sorodnih pravic, cen blaga in storitev, poštnih storitev ter prometa pirotehničnih izdelkov.

Zagotavljamo tudi enoten način izvajanja inšpekcijskih nadzorov s pripravo navodil za izvedbo nadzorov ter internim izobraževanjem, usposabljanjem in strokovno pomočjo inšpektorjem. Poleg tega sodelujemo v različnih medresorskih in delovnih skupinah, tudi evropskih.

Z namenom zakonitega delovanja na trgu delujemo tudi preventivno, tako da seznanjamo potrošnike in podjetja z njihovimi pravicami in obveznostmi, poleg tega izvajamo tudi izobraževanja za različna združenja in organizacije.