GOV.SI

Teme in projekti Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

 • Kmetijstvo in razvoj podeželja

  Kmetijska zemljišča, kmetijska gospodarstva neposredna plačila, razvoj podeželja, živinoreja, rastlinska pridelava, podnebne spremembe in kmetijstvo, tržni ukrepi, ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava, povezovanje v kmetijstvu

 • Gozdarstvo

  Pomen gozdov, gospodarjenje z gozdovi, Gozdni sklad, gozdnogospodarski načrti, gozdnogojitveni načrti, sledljivost lesa in lesnih proizvodov, varstvo gozdov, sanacija gozdov, podlubniki, nadzor v gozdovih

 • Lovstvo

  Organiziranost lovstva, lovske organizacije, vrste divjadi, lovišča, lovne dobe, dovoljenje za lov, lovski čuvaji, škode po divjadi, izplačevanje odškodnin za škodo

 • Ribištvo

  Ribištvo, morski ribolov, ribolov v celinskih vodah, gospodarski ribolov, negospodarski ribolov, akvakultura, predelava, skupna ribiška politika EU, javne službe v ribištvu, nadzor v ribištvu, finančne podpore za sektor ribištva

 • Nadzor ribištva

  Nadzor ribištva v Sloveniji poteka na vseh stopnjah verige dodane vrednosti, tj. »od mreže do krožnika«. Inšpektorji nadzor izvajajo na ribiških plovilih, v pristaniščih, predelovalnih obratih ter trgovinah in restavracijah. Nadzor opredeljujejo različni pravni okviri in določila.

 • Kakovost in označevanje vina