Skoči do osrednje vsebine

Projekt eFokus je del informacijskih rešitev IRSKGLR v okviru digitalnega prehoda na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je v letu 2022 postal končni prejemnik sredstev iz Mehanizma za za okrevanje in odpornost, s projektom Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu - eFokus.

Namen projekta

Inšpektorat bo za potrebe učinkovitejšega inšpekcijskega dela na terenu in večje transparentnosti opravljenega dela, v okviru projekta inšpektorjem zagotovil potrebno informacijsko infrastrukturo z vzpostavitvijo novih aplikacij in ustrezno opremo.  

S projektom bo Inšpektorat povečal učinkovitost in zanesljivost inšpekcijskega terenskega dela na način, da bo inšpektor na terenu imel na voljo potrebne podatke v digitalni obliki, na različnih tipih naprav, vključno z mobilnimi telefoni. Tako bo na terenu samem lahko preveril vse potrebne podatke, tam opravil potrebna dejanja in ugotovitve, vključno z zapisnikom, posnetkom stanja, fotografijami, izjavami strank, te shranil v digitalni obliki in jih že s terena posredoval v zaledni informacijski sistem Inšpektorata. Že na terenu bo lahko izdal zapisnik v obliki elektronskega dokumenta za enostavne postopke, sicer bo dokument dodelal v pisarni. Vsi tako zbrani dokumenti bodo geografsko opredeljeni, vidni tudi na kartografskih podlagah, prav tako na terenu zajete fotografije. 

Vse potrebne prostorske informacije, ki jih različne inšpekcije Inšpektorata potrebujejo pri svojem delu, bodo inšpektorjem na voljo po tematskih kartografskih slojih. Preverjanje dejstev na ažurnih slojih drugih državnih organov bo tako temeljilo na ažurnih podatkih, brez predhodnih izpisov vseh potrebnih podlag. S prenosnimi napravami in namensko razvitimi aplikacijami na mobilnih napravah bo inšpektor lahko na terenu zajel vse potrebne prostorske podatke, vključno z georeferenciranimi fotografijami in atributnimi podatki, ki bodo podlaga elektronskega inšpekcijskega zapisnika. Za zagotovitev ustrezne učinkovitosti na terenu bodo v okviru projekta razvite namenske strežniške, spletne in mobilne rešitve, ki bodo omogočale večjo učinkovitost na področju priprave na inšpekcijski pregled in pri samem terenskem delu z zmanjšanem potrebnega časa pri pripravi na pregled, pri preverjanju dejanskega stanja na terenu, na podlagi slojev z relevantnimi informacijami iz drugih uradnih evidenc. Zmanjšal se bo čas priprave zapisnika, z digitalnim obrazcem zapisnika, mobilne aplikacije pa bodo zagotovile boljši posnetek stanja na terenu, izmere določenih geografskih atributov (površin, točk, dolžin). Informacije bodo preko mobilnega omrežja in varne povezave na terenu zbrane podatke odložile v zaletne poslovne aplikacije IRSKGLR, kjer bodo podatki vidni tako v enotnem informacijskem sistemu inšpektorata kot tudi na namensko razvitih prostorskih spletni portalih. 

S projektom bo omogočena tudi prostorska prijava kršitev neposredno na zato razvitem prostorskem portalu za javnost. Javnost bo na tem portalu lahko spremljala tudi učinkovitost inšpekcijskega dela s sprotnim prikazom števila zadev, pregledov, izrečenih sankcij in podobnih kazalnikov po regijah, občinah in zakonskih podlagah.

Logotip, ki navaja, da gre pri projektu za sofinanciranje iz evropskih sredstev.

Evropski mehanizem za okrevanje in odpornost.

Vsebina in cilji projekta

Vsebina in cilji projekta so:

 • Nakup sistemske strežniške opreme z operacijskimi sistemi, funkcionalna namestitev opreme v obstoječe sistemsko okolje IRSKGLR, konfiguracija strežnikov za gostovanje v projektu predvidenih aplikacijskih rešitev.
 • Nakup opreme za terensko digitalno delo inšpektorjev, konfiguracija opreme za dostop do podatkov in sistemov od kjerkoli, z možnostjo dela tudi v načinu brez povezave in razdelitev opreme inšpektorjem.
 • Vzpostavitev interoperabilnih podatkovnih kock in zasnova in priprava naprednih analitičnih podatkovnih prikazov na osnovi vrtljivih podatkovnih kock, z uporabo naprednih analitičnih orodij.
 • Nakup in namestitev programske opreme ESRI za postavitev GIS strežnikov s Portalom za razvoj spletnih in drugih namenskih aplikacij temelječih na prostorskih podatkih.
 • Konfiguracija prostorskih podatkovnih baz, izdelava spletnih prostorskih servisov kot slojev različnih prostorskih podlag za prikaz in zajem prostorskih podatkov.
 • Zasnova in izdelava prostorskih spletnih aplikacij za zajem, prikaze in analitiko prostorskih podatkov, ki bodo osnovna platforma za razvoj mobilnih aplikacijskih rešitev.
 • Digitalizacija procesov na IRSKGLR, elektronsko in brezpapirno poslovanje z uporabo mobilnih aplikacijskih rešitev. Razvoj mobilnih aplikacij za zajem terenskega inšpekcijskega zapisnika za 6 različnih inšpekcij, ki delujejo znotraj IRSKGLR.
 • Priprava servisov, preoblikovanje podatkov in postavitev nadzornih plošč temelječih na spletnih portalih za prikaz statistik in analiz po prostorsko opredeljenih podatkih (država, regija, občina, zavarovana območja ipd.).
 • Razvoj in uporaba mobilnih tehnologij za podporo inšpekcijskemu terenskemu delu.
 • Vzpostavitev prostorskega spletnega portala za sprejemanje prijav nepravilnosti.
 • Vzpostavitev prostorskega spletnega portala za analitični prikaz transparentnosti inšpekcijskega dela temelječega na podatkovnih vrtljivih kockah.

Vrednost in trajanje projekta

Ocenjena vrednost projekta znaša 1.281.120 evrov z DDV. Neto vrednost projekta v znesku 1.050.098 evrov se financira iz EU sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost »NextGenerationEU«, medtem ko se DDV krije iz integralnega proračuna.

Projekt se bo izvajal v obdobju od 2022 do 2026.

Več informacij o Mehanizmu na okrevanje in odpornost »NextGenerationEU«.