GOV.SI

Služba za javna naročila - železniška infrastruktura

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Službi za javno naročanje - železniška infrastruktura vodimo postopke javnega naročanja s področja železniške infrastrukture ter sodelujemo pri usklajevanju predpisov s področja javnega naročanja. Pripravljamo razpisno dokumentacijo, izvajamo postopke javnega naročanja, vodimo predrevizijske postopke in skrbimo za standardizacijo tipskih nabav, vključno s pripravo vzorčne razpisne dokumentacije za tipične vrste javnih naročil, vzpostavitvijo evidence nesolidnih izvajalcev ter uvedbo elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja. Pripravljamo tudi analize o sistemu javnega naročanja, ter skrbimo za dostopnost informacij o javnem naročanju.

Priprava razpisne dokumentacije

Na Direkciji RS za infrastrukturo se kot podlaga za pripravo razpisnih dokumentacij in ostalih dokumentov v zvezi z oddajo javnih naročil praviloma uporabljajo standardni vzorci dokumentacije. Vzorci so prirejeni najpogostejšim vrstam naročil direkcije, z manjšimi ali večjimi dopolnitvami pa se lahko uporabljajo tudi pri vseh ostalih javnih naročilih direkcije.

Vzorcem so dodani še "Napotki za pripravo razpisne dokumentacije", ki izhajajo iz dolgoletnih izkušenj z javnim naročanjem. Postopki oddaje javnih naročil potekajo skladno s predpisi o javnem naročanju in internim aktom "Poslovnik za vodenje postopkov javnih naročil".