Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za prometno politiko opravljamo strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na trajnostno mobilnost, prometno politiko, javni potniški promet in mednarodne zadeve ter protokol.

Sem sodi priprava strateških dokumentov, strokovnih podlag, predpisov in ukrepov s področja prometne politike (strategija in resolucija o državnem programu razvoja prometa), trajnostne mobilnosti in javnega potniškega prometa ter mednarodnih zadev s področja prometa.

V direktoratu skrbimo za spremljanje evropske prometne politike in usklajenost z njo, izvajanje prometne politike Republike Slovenje, za njeno vpetost v vseevropsko prometno omrežje in prometna omrežja tretjih držav ter za okvire financiranja ukrepov prometne politike in trajnostne mobilnosti iz virov EU. Pripravljamo in spremljamo razpise na področju trajnostne mobilnosti, vključno s spodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti in kombiniranega prevoza ter predlaganjem ukrepov za razvoj in urejanje prometa. Sodelujemo tudi pri usklajevanju ukrepov na področju okolja in podnebnih sprememb, ki se nanašajo na področje prometa, ter spremljamo evropske zadeve in mednarodne odnose z delovnih področij ministrstva.

 

Sektorji direktorata

Teme

  • Trajnostna mobilnost

    Integriran javni potniški promet, ukrepi trajnostne mobilnosti, infrastruktura za alternativna goriva, multimodalna mobilnost

Akcijski programi za trajnostno mobilnost