Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za prometno politiko opravljamo naloge s področja prometne politike in celostnega prometnega načrtovanja.

Pripravljamo zakonodajo, podzakonske predpise, smernice in druge dokumente, ki urejajo področje prometne politike in celostnega prometnega načrtovanja. Pripravljamo Državno celostno prometno strategijo in druge strateške dokumente s področja prometne politike in spremljamo njihovo izvajanje in skladnost drugih resornih politik s cilji prometne politike. Lokalnim skupnostim in regijam nudimo strokovno podporo pri pripravi celostnih prometnih strategij in ukrepov na njihovi podlagi. Opravljamo naloge nosilca urejanja prostora s področja trajnostne mobilnosti ter izdajamo smernice, mnenja in priporočila k občinskim in državnim prostorskim aktom ter sodelujemo pri pripravi regionalnih prostorskih aktov. Sodelujemo z različnimi deležniki, s civilno družbo, strokovnimi organizacijami in združenji, z ministrstvi in vladnimi službami ter z nevladnimi organizacijami.  Strokovno se udejstvujemo v  mednarodnih in EU skupinah in organizacijah na področju prometne politike.

  • Trajnostna mobilnost

    Integriran javni potniški promet, ukrepi trajnostne mobilnosti, infrastruktura za alternativna goriva, multimodalna mobilnost