Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za alternativna goriva pripravljamo strateške dokumente, zakonodajo in podzakonske akte za uvajanje infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu.

Pripravljamo akcijske programe ukrepov za vzpostavitev infrastrukture za alternativna, nakup vozil na alternativna goriva ter druge podporne ukrepe za lajšanje prehoda na alternativna goriva. Vodimo registre in zbirke podatkov, vezane na področje alternativnih goriv v prometu. Spremljamo zakonodajo EU ter pripravljamo predloge stališč in usmeritev Republike Slovenije za področje alternativnih goriv v prometu. Spodbujamo raziskave in strokovno razvojne naloge ter pilotne in demonstracijske projekte s področja infrastrukture za alternativna goriva in vozil na alternativna goriva ter alternativnih oblik mobilnosti. Aktivno sodelujemo pri številnih projektih doma in v tujini.

  • Infrastruktura za alternativna goriva

    V Sloveniji smo ob zasledovanju načel trajnostne mobilnosti vzpostavili infrastrukturo za alternativna goriva. To vključuje polnilno infrastrukturo za električna vozila ter polnilno infrastrukturo za vozila na plin. Poleg polnilne infrastrukture s subvencijami spodbujamo tudi nakup vozil na električni pogon.