GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V direktoratu smo pristojni za številne naloge, s katerimi se zagotavlja izvajanje dejavnosti na področju visokega šolstva ter na področju vrednotenja in priznavanja izobraževanja. Naloge direktorata so slediti ciljem visokega šolstva v Sloveniji z zagotavljanjem kakovosti in odličnosti, raznovrstnosti ter dostopnosti s podpornimi instrumenti internacionalizacije, diverzifikacije, študijske strukture in s financiranjem visokega šolstva.

Sektorja direktorata