Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo si prizadevamo za večjo konkurenčnost slovenskih podjetij, njihovo razvojno usmerjenost in hitrejšo rast ter dostop do finančnih sredstev, za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva ter za učinkovito podporno okolje za podjetja.

Pri izvajanju ukrepov sodelujemo z izvajalskimi ustanovami, kot so Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, SID banka, in z Evropsko vesoljsko agencijo.

Sektorji direktorata

Iskalnik