Skoči do osrednje vsebine

Vpis upravljavca nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb

Na podlagi Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (Uradni list RS, št. 121/06 in 104/13) Geodetska uprava Republike Slovenije vodi seznam upravljavcev nepremičnin.

Če upravljavec upravlja z več kot desetimi nepremičninami, objavljamo enostaven izmenjevalni format skupaj z opisom formata in primerom izpolnjevanja. Večje količine podatkov upravljavci tako oddajo na digitalnem mediju (CD, elektronska pošta) in tako bo lahko Geodetska uprava zagotovila hiter vnos podatkov v zemljiški kataster in kataster stavb brez nepotrebnih napak pri prepisovanju.

Kadar upravljavec prijavlja skupno do deset nepremičnin, uporabi obrazec za prijavo upravljavca, v izogib napakam pa lahko tudi v tem primeru uporabi izmenjevalno datoteko.

Upravljavci morajo nepremičnine natančno definirati, kar v primeru stavb pomeni poleg številke katastrske občine tudi določitev številke stavbe IN dela stavbe. Za pomoč se lahko obrnete na pristojno Geodetsko pisarno ali Območno geodetsko upravo, več informacij o stavbah in njihovih delih si lahko preberete tudi na internetni strani katastra stavb.

O vpisih upravljavcev v zemljiški kataster in kataster stavb Geodetska uprava »obvesti« upravljavce in prijavitelje tako, da upravljavca vpiše v zemljiški kataster in kataster stavb. O tem upravljavcev in prijaviteljev ne obvešča s posamičnimi akti oziroma obvestili. Upravljavci in prijavitelji si lahko podatke iz zemljiškega katastra in katastra stavb pridobijo z  vpogledom v geodetske podatke.

Seznam upravljavcev nepremičnin

  • Datoteka s seznamom upravljavcev nepremičnin

    Na podlagi Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb Geodetska uprava Republike Slovenije vodi seznam upravljavcev nepremičnin.
    Seznam je bil vzpostavljen dne 05. 02. 2007, dopolnjen dne 28. 12. 2021.
    Seznami in evidence | Geodetska uprava Republike Slovenije