Skoči do osrednje vsebine

Določitev spremenjenih mej občin

Spreminjanje mej občin po Zakonu o katastru nepremičnin (ZKN) je predvideno za manjše spremembe mej občin, ki ne posegajo v zakonodajo, ki določa območja občin.

Spreminjanje mej občin občine izvedejo sporazumno. S spremenjeno mejo občin morajo soglašati vse občine, katerih meja se spreminja, spremenjene meje občin pa morajo tudi potrditi pristojni organi udeleženih občin, v skladu z zakonodajo, ki ureja lokalno samoupravo.

Meja se lahko spremeni na območju, ki v širini 200 m poteka na vsaki strani obstoječe meje med občinami, spremenjena meja občin pa ne sme sekati tlorisov stavb.

Način izvedbe

V elaboratu o spremenjeni meji občin se prikaže spremenjene meje občin tako, kot jih sporazumno pokažejo ali opišejo pooblaščeni predstavniki občin. V elaboratu o spremenjeni meji občin se prikaže tudi povezave meje občin s parcelami in spremembe drugih prostorskih enot, če se te spremenijo zaradi spremembe meje občin. Po izvedeni integraciji registra prostorskih enot v informacijski sistem Geodetske uprave (predvidoma v prvi polovici leta 2023) bo omogočeno, da bo pooblaščeno geodetsko podjetje izdelan elaborat posredovalo v informacijski sistem Geodetske uprave.

Na Geodetski upravi o spremenjeni meji občin odločimo z odločbo.

Zakonodaja, povezana s storitvijo