Skoči do osrednje vsebine

Spreminjanje podatkov registra prostorskih enot

Geodetska uprava v registru prostorskih enot vodi naslednje prostorske enote:

 • občina,
 • naselje,
 • upravna enota,
 • ulica,
 • volilna enota,
 • volilna enota za lokalne volitve,
 • volilni okraj,
 • državnozborsko volišče,
 • lokalno volišče,
 • šolski okoliši,
 • krajevna skupnost,
 • vaška skupnost,
 • četrtna skupnost,
 • poštni okoliš,
 • statistična regija in
 • kohezijska regija.

V registru prostorskih enot se lahko vodijo tudi druge prostorske enote, če tako določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona.

Način izvedbe

Imena in območja prostorskih enot se v registru prostorskih enot spremenijo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno vrsto prostorske enote. Spremenijo se na predlog organa, ki določa posamezno vrsto prostorske enote, ali če se spremeni predpis, ki jih določa.

Predlog organa mora vsebovati:

 •  akt, s katerim je sprememba določena,
 •  za spremembo imena prostorske enote: obstoječe ime prostorske enote in novo ime prostorske enote,
 •  za spremembo območja prostorske enote: prikaz obstoječe meje območja prostorske enote in nove meje območja prostorske enote,
 •  druga dokazila, če tako določa predpis, ki ureja posamezno vrsto prostorskih enot.

Predlog vpisa sprememb imen in območij vseh zgoraj naštetih prostorskih enot, razen občin in upravnih enot, poda organ, pristojen za določitev posamezne prostorske enote. Po izvedeni integraciji registra prostorskih enot v informacijski sistem Geodetske uprave (predvidoma v prvi polovici leta 2023) bo omogočeno, da bodo organi spremembe posredovali neposredno z vnosom sprememb v informacijski sistem Geodetske uprave ali pa bodo v informacijski sistem vložili elaborat, ki ga je za njih izdelalo pooblaščeno geodetsko podjetje. Zato bodo za namene posredovanja vpisa sprememb imen in območij prostorskih enot do informacijskega sistema Geodetske uprave, na podlagi prijave preko varnostne sheme, dostopali tudi organi, pristojni za določitev posamezne prostorske enote.

Geodetska uprava vpiše spremembe imen in območij občin v register prostorskih enot  po uradni dolžnosti.