Skoči do osrednje vsebine

Spreminjanje podatkov registra prostorskih enot

Geodetska uprava v registru prostorskih enot vodi naslednje prostorske enote:

 • občina,
 • naselje,
 • upravna enota,
 • ulica,
 • volilna enota,
 • volilna enota za lokalne volitve,
 • volilni okraj,
 • državnozborsko volišče,
 • lokalno volišče,
 • šolski okoliši,
 • krajevna skupnost,
 • vaška skupnost,
 • četrtna skupnost,
 • poštni okoliš,
 • statistična regija in
 • kohezijska regija.

V registru prostorskih enot se lahko vodijo tudi druge prostorske enote, če tako določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona.

Imena in območja prostorskih enot se v registru prostorskih enot spremenijo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno vrsto prostorske enote. Spremenijo se na predlog organa, ki določa posamezno vrsto prostorske enote, ali če se spremeni predpis, ki jih določa.

Predlog organa mora vsebovati:

 •  akt, s katerim je sprememba določena,
 •  za spremembo imena prostorske enote: obstoječe ime prostorske enote in novo ime prostorske enote,
 •  za spremembo območja prostorske enote: prikaz obstoječe meje območja prostorske enote in nove meje območja prostorske enote,
 •  druga dokazila, če tako določa predpis, ki ureja posamezno vrsto prostorskih enot.

Predlog vpisa sprememb imen in območij vseh zgoraj naštetih prostorskih enot, razen občin in upravnih enot, poda organ, pristojen za določitev posamezne prostorske enote. Vloži ga neposredno v informacijski sistem Geodetske uprave ali se v informacijski sistem vloži elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje. Posledično lahko za namen vpisa sprememb imen in območij prostorskih enot do informacijskega sistema Geodetske uprave dostopajo tudi organi, pristojni za določitev posamezne prostorske enote.

Spremembe imen in območij občin vpiše v register prostorskih enot geodetska uprava po uradni dolžnosti.